A Richter és a betegszervezetek, egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek közötti átlátható viszony- és kapcsolatrendszer elősegíti a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntést a külső érdekeltek számára, és hozzájárul az etikátlan és jogellenes magatartások megelőzéséhez.
Az irányadó szabályok és előírások értelmében a gyógyszeripari vállalatoknak közzé kell tenniük a betegszervezetek, egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek részére történő kifizetéseket és egyéb juttatásokat (pl. támogatott konferencia részvétel, szponzoráció, adományok stb.), valamint a velük kötött megbízásokat. Mivel a Richter a Medicines for Europe tagvállalata – további információkért látogasson el a Medicines for Europe weboldalára (www.medicinesforeurope.com), tevékenységeire közvetlenül alkalmazandók a Medicines for Europe magatartási kódexének előírásai, így az abban meghatározott transzparencia közzétételi kötelezettség is.

A Richter transzparencia jelentésében azokat a megbízásokat és juttatásokat hozza nyilvánosságra, amelyek potenciálisan érdekellentéthez vezethetnek, illetve azon juttatások kedvezményezettjeit is közzétételre ösztönzi, ahol a juttatások nyilvánossá tétele a betegek vagy a lakosság érdekeit szolgálja.
Generikus Transzparencia Kódex