A Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap vagy az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával megvalósuló projektjeink
A KMR-12 jelű, „Piacorientált kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban” tárgyú pályázati kiírásra benyújtott, „Bioszimiláris rekombináns fehérjéket tartalmazó gyógyszertermék kereskedelmi gyártásra alkalmas technológiájának validálása” című pályázatunk a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg. 

A projekt teljes költségvetése közel 720 millió forint, melyből  180 millió forint pályázati támogatás. A program 2,5 éves futamideje alatt legalább 13 fő kutató teljes munkaidejét igényli, mellyel projektünk hozzájárul a magas képzettségi szintet jelentő állások megtartásához. 

A támogatás összege: 180 066 598 Ft
Kivitelezés ideje: 2012. 06. 01. – 2014. 11. 30.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai innovációs Alap finanszírozásával valósul meg.

A „Kismolekulás és fehérje gyógyszerhatóanyagok kutatása és fejlesztése a Richter Gedeon Nyrt-ben" című projekt keretében Társaságunk négy új alprojekthez nyert támogatást.
A projekt teljes költségvetése közel 1,2 milliárd forint, melyből  465 millió forint pályázati támogatás. A program 15 hónapos futamideje alatt több, mint 80 fő kutató munkáját igényli, mellyel projektünk a magas képzettségi szintet képviselő kutatói állások megtartásában mértékadó szintet képvisel.  Társaságunk számára fontos célkitűzés, hogy a klinikai vizsgálatokat jobban megalapozó transzlációs eredményekhez jusson. Ezek a kutatások nem irányulnak közvetlen módon ipari hasznosulásra, hanem elsősorban a biológiai háttérmechanizmusainak feltárását célozzák.

A támogatás összege: 465 396 783 Ft
Kivitelezés ideje: 2012. 08. 01. – 2013. 10. 31.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg.

„​Hatékonyság vizsgálatának új lehetőségei a gyógyszeripar számára” projekttel az Ernyo-12 projekt folytatásaként három alprojekthez nyertünk támogatást a  Társaságunknál folyó migrén-, autizmus-, obezitás kutatás klinikai vizsgálatainak megalapozásához.

A Richter Gedeon Nyrt. számára fontos célkitűzés, hogy a klinikai vizsgálatokat jobban megalapozó transzlációs eredményekhez jusson. Ezek a kutatások nem irányulnak közvetlen módon ipari hasznosulásra, hanem elsősorban a biológiai háttérmechanizmusainak feltárását célozták. A program 3 éves  futamideje alatt mintegy 200 fő kutató, technikus munkáját igényelte.

A szerződött támogatás összege: 1 351 188 616 Ft
Támogatás mértéke: 49,83%
Projekt azonosító száma: ERNYO_13-1-2013-0003
Kivitelezés ideje: 2013. 10. 10 – 2016. 11. 15.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt.
A „Versenyképességi és Kiválósági Szerződések” pályázaton támogatást nyert „Bioszimiláris fehérjék fejlesztése” című projekt megvalósításában a Richter Gedeon Nyrt. vezetésével alakult konzorcium tagjai (az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, és a Debreceni Egyetem) eltérő támogatási összeggel és saját forrással vesznek részt.​
A Richter Gedeon Nyrt. és konzorciumi partnereinek célja: korszerű eljárások és alapanyagok felhasználásával az eredetihez nagymértékben hasonlító gyógyszermolekulák előállítása a hatóságok által előírt klinikai vizsgálatokhoz. Az új, költséghatékony technológia kifejlesztésével a betegek a korszerű gyógyszerekhez alacsonyabb áron juthatnak majd hozzá.
A szerződött támogatás összege: 3 741 350 600 Ft
A projekt összköltsége: 6 643 797 823 Ft
Támogatás mértéke: 56,31%
Projekt azonosító száma: VKSZ_12-1-2013-0001
Kivitelezés ideje: 2014. 01. 01 – 2017. 12. 31.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt., MTA Természettudományi Kutatóközpont, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Debreceni Egyetem által létrehozott konzorcium

A Nemzeti Technológia Program keretében támogatást nyert „Liposzómás nanogyógyszerek: nanotechnológia az irányított farmakoterápia szolgálatában” című projektre alakult konzorciumban Társaságunk a konzorciumvezető.​

A projekt célja egy világszerte bevált nano-kapszulált rákellenes szer generikus formájának kifejlesztése, törzskönyvezése, gyártása és forgalmazása, valamint további gyógyszerek nanokapszulázása, liposzómába zárása és fejlesztése. A program során további cél a Nanomedicina Kutató és Oktatási Központ létrehozása, amelynek fő tevékenysége a szakemberképzés és további nanogyógyszerek kutatása.

A támogatás összege: 518,87 MFt
Kivitelezés ideje: 2008. 11. 01 – 2014. 06. 30.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt., Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Semmelweis Egyetem.

A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai innovációs Alap finanszírozásával valósul meg.

A kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás, valamint a vállalatok és kutatási szervezetek közötti együttműködés növelése céljából kiírt Nemzeti Agykutatási Program (NAP) ‘A’ alprogramjában támogatást nyert projekt tíz intézmény konzorciális együttműködésén alapul, a konzorcium vezetője az MTA KOKI. ​

A NAP ’A-alprojekt’-jének tematikus pilléreiben tervezett kutatások elsősorban a központi idegrendszer működési zavarainak megértésére, jelentős tudományos problémákra, égető társadalmi szükségletekre és jelentős innovációs lehetőségekre irányulnak, amelyben Richter Gedeon Nyrt. a gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások feladataiban vesz részt.

A központi idegrendszer megbetegedései hatalmas szociális és gazdasági terhet jelentenek Magyarország és általánosságban a civilizált társadalmak számára. A terhek enyhítése csak az agy működésének és betegségeinek jobb megértését szolgáló felfedező, klinikai és gyógyszer-kutatások révén lehetséges.

A projekt teljes költségvetése: 6 951 millió Ft, futamideje: 4 év.

A szerződött támogatás összege: 6 400 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 400 millió Ft
Támogatás mértéke: 92,07%
Projekt azonosító száma: KTIA_NAP_13-1-2013-0001
Kivitelezés ideje: 2014. 12. 01 – 2017. 11. 30.
Kedvezményezett: MTA KOKI vezette 10 tagú konzorcium

A „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP-2.2.1-15)" keretében a Richter Gedeon Nyrt., a Szegedi Tudományegyetem, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésének eredményeképpen a partnerek kutatás-fejlesztési kapacitásának és tudásbázisának felhasználásával, két fő termékfejlesztési területen, nőgyógyászati és biotechnológiai vonalon indultak el közös projektek a Széchenyi 2020 program keretén belül.
A konzorciális együttműködésben megvalósuló kutatás olyan K+F technológiák kifejlesztését tervezi, amelyekből származó ismeretek jelentősen hozzájárulnak a biotechnológiai úton előállított fehérjegyógyszereink hatásmechanizmusának, illetve a fellépő mellékhatások kialakulásának megértéséhez. A konzorcium vezetője a Richter Gedeon Nyrt.
A projekt teljes költségvetése: 4 826 millió Ft, futamideje: 5,5 év
A szerződött támogatás összege: 2 836 millió Ft
Ebből a Richter támogatása: 1 836 millió Ft
Támogatás mértéke: 58,765% (RG: 48%)
Projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1_15-2016-00007
Kivitelezés ideje: 2016. 10. 01 – 2022. 10. 31.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt. vezette 3 tagú konzorcium 
​A „GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése" pályázaton támogatást nyert „Felsőoktatás és az ipar együttműködése az egészségiparban" című projekt keretein belül egy olyan integrált kutatási központ jön létre, ahol a terápiás termékek, gyógyszerek kutatása ötvöződik a betegségmegelőzés irányaival.

A Debreceni Egyetem a közelmúltban elsőként alakított ki gyermekgyógyászatra specializálódott innovációs központot, mely ötvözve a kísérleti oltóanyag labor munkájával, forradalmian új technológiákat honosíthat meg a gyermekkori betegségmegelőzés területén.

A speciális gyógyszerforma létrehozásával a Fluart Kft. egy teljesen új irányt nyit meg, míg a kialakítandó kísérleti vakcina üzem az elkövetkező évtizedekben olyan új fejlesztések felé nyit kapukat.

A konzorciumi kutatás fejlesztés keretében a Richter Gedeon Nyrt. részéről egy új terápiás termék fejlesztése valósul meg, melynek részei a bioszimiláris rekombináns fehérje gyártási technológia és analitikai módszerek átvétele, helyi körülményekre történő megfeleltetése.

A konzorcium vezetője a Debreceni Egyetem.

A projekt teljes költségvetése: 8 655 547 518 Ft
A szerződött támogatás összege: 6 611 023 580 Ft
ebből a Debreceni Egyetem támogatása: 4 497 895 887 Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 1 170 337 464 Ft
ebből Fluart Kft. támogatása: 942 790 229 Ft
Támogatás mértéke: 76,38% (RG: 44,096%)
Projekt azonosító száma: GINOP-2.3.4_15-2016-00002
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje konzorciumi szinten: 2023.12.31.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2023.12.31.
Kedvezményezett: Debreceni Egyetem vezette 3 tagú konzorcium
A „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése FIEK-16" pályázaton  támogatást nyert  „Integrált intelligens technológiák-szinergiaprogram; Fókuszban az energetika és gyógyszeripar" projekt fő célja egy nyílt hozzáférésű laboratóriumi infrastruktúra-hálózat kiépítése, mely tudásalapú, innovatív, és magas fokon digitalizált eljárásokkal teszi lehetővé biztonságos, kontrollált technológiák kifejlesztését, oktatását, valamint az ehhez kapcsolódó interdiszciplináris alprogramok megvalósítását. 

A projekt szervezetben 3 fő terület kapcsolódik egységbe: az IKT technológia, a gyógyszer-technológia, és az energetika.

A kialakításra kerülő kompetenciaközpont innovatív modell-technológiája rövid átfutási idővel képes az ipari igényeknek megfelelő új szolgáltatásokat nyújtani számos szakterületre, különös tekintettel az energetikaára és a gyógyszeriparra.

A gyógyszer-technológia terén a fő várható eredmény egy magas szintű szabályozással ellátott, folyamatos eljárásokat alkalmazó gyógyszergyártó modellrendszer.

A konzorcium vezetője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), tagjai a Siemens Zrt., Nokia Kft., Magyar Villamosművek Zrt., és a Richter Gedeon Nyrt.

A projekt teljes költségvetése:  5 959 millió Ft, futamideje: 4 év.
A szerződött támogatás összege: 3 959 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 434 millió Ft
Támogatás mértéke: 66,44% (RG: 46,45%)
Projekt azonosító száma: KTIA_FIEK-16-2016-0007
Kivitelezés ideje: 2017.04.01 – 2021.03.31.
Kedvezményezett: BME vezette 5 tagú konzorcium
A „VERSENYKÉPESSÉGI ÉS KIVÁLÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK VKE-17" pályázaton  támogatást nyert  „Biologikumok gyártástechnológiájának optimalizálása és az azt támogató analitikai vizsgálati módszerek fejlesztése a Richter Gedeon Nyrt., a BME, az ELTE  valamint az MTA TTK  együttműködésében" projekt fő célja a Richter K+F portfóliójába tartozó biologikumok fejlesztéséhez szükséges tudás kiterjesztésével növeljük a biologikumok gyártástechnológiájának hatékonyságát, megteremtve azt a biotechnológiai ökoszisztémát, amely versenyképessé teszi a Richtert a globális értelemben vett egyik legkompetitívebb iparági területen.

A projekt több, a tagoknál megvalósuló, egymásra épülő részfeladatból áll. Céljaink között szerepel például a gyógyszerfehérjék specifikus fejlesztése érdekében megvalósítandó új alkalmazott kutatás-fejlesztési protokollok kidolgozása és alkalmazása.

A konzorcium vezetője a Richter Gedeon Nyrt, tagjai a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), MTA természettudományi Kutatóközpont, Eötvös Lóránd Tudományegyetem.

A projekt teljes költségvetése: 2 149 millió Ft, futamideje: 4 év.
A szerződött támogatás összege: 1 484 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 665 millió Ft
Támogatás mértéke: 69,05% (RG: 50%)
Projekt azonosító száma: 2017-1.3.1-VKE-2017-00002
​A kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás, valamint a vállalatok és kutatási szervezetek közötti együttműködés növelése céljából kiírt Nemzeti Kiválósági Programban (NKP-17) támogatást nyert projekt 10 intézmény konzorciális együttműködésén alapul, a konzorcium vezetője az MTA KOKI.

A jelen projekt folytatása a 2013 december -2017 november között működő Nemzeti Agykutatási Programnak (NAP 1.0), amelyet a vezető hazai idegtudományi műhelyeket magukban foglaló NAP Konzorcium valósít meg a NAP A alprogram révén. A Konzorcium vezetője az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, tagjai az MTA Természettudományi Kutatóközpont, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet és a Richter Gedeon NyRt., amely a gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások feladataiban vesz részt.

A projekt célja a NAP 1.0 segítségével elért eredmények és a létrejött kutatási és fejlesztési potenciál kiaknázása és új kutatások indítása.

A projekt teljes költségvetése: 6 500 millió Ft, futamideje: 4 év.

A szerződött támogatás összege: 6 500 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 200 millió Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt azonosító száma: 2017-1.2.1-NKP-2017-00002
Kivitelezés ideje: 2017. 12. 01 – 2021. 11. 30.
Kedvezményezett: MTA KOKI vezette 10 tagú konzorcium
"Ipar4.0 program bevezetés 2. üteme a Richter Gedeon Nyrt-be"

A Richter Gedeon Nyrt. termelési és K+F folyamatainak digitalizálása, a termelési és kutatási folyamatok során keletkező adatok digitális gyűjtési lehetőségének megteremtése, az adatok sokaságának egységbe integrálása és elemzése. A fejlesztések lehetőséget teremtenek az adatvezérelt döntéshozatal széleskörű alkalmazására és az eddig egymástól független folyamatok egymás közötti kommunikációjának kialakítására.

A projekt keretében digitalizált gyártásra alkalmas gyártási technológiák fejlesztése történik és elősegítik a Richter Gedeon Ipar 4.0 törekvéseit.

A projekt teljes költségvetése: 700 millió Ft, futamideje: 5,5 év
A szerződött támogatás összege: 175 millió Ft
ebből a Richter támogatása: 175 millió Ft
Támogatás mértéke: 25% 
Projekt azonosító száma: TKFO/1644/2019-ITM_SZERZ
Kivitelezés ideje: 2019. 06. 25 – 2021. 10. 30.
Kedvezményezett: Richter Gedeon Nyrt. 
 
A „GINOP-2.3.4-15 Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ - Kutatási infrastruktúra fejlesztése" pályázaton támogatást nyert „Komplex Egészségipari Multidiszciplináris Kompetencia Központ kialakítása a Debreceni Egyetemen új innovatív termékek és technológiák fejlesztése érdekében” című projekt keretében a konzorciumi partnerek korábbi kapcsolataikra alapozva kívánnak jelentős léptékű, mind az egyetem, mind a regionális iparfejlesztés szempontjából jelentős előrelépést tenni.

A projekt célja komplex Multidiszciplináris Egészségipari Központ kialakítása a Debreceni Egyetem és ipari partnerek együttes részvételével új innovatív egészségipari technológiák és termékek fejlesztése érdekében.

A projekt a Debreceni Egyetem, mint tudásbázis köré építkezve gyűjti össze az egészségipar számára lényeges részterületekkel kapcsolatos kompetenciákat, amelyeket az ipari partnerek és az Egyetem közötti kölcsönös technológiatranszferek segítségével erősít meg.

Az összekapcsolódó kutatásfejlesztési kompetenciák között szerepel a preklinikai kutatások integrációja, beleértve az in vitro sejtkultúrás vizsgálatokat és a potenciális gyógyszerjelöltek állatkísérletekben való tesztelését, a mikrobiomkutatás, gyógyszerfejlesztéssel kapcsolatos innovációk és probiotikus termékek szolgáltatás fejlesztése, reprezentálva az egészségipar több jelentős ágazatát.

A létrejövő központ a projekt során és azt követően is az ipari és a tudományos kutatás közötti csatlakozási pontként működik majd, ahol a különböző forrásból származó szaktudás kicserélődhet, összekapcsolva az egyetemi oktató és kutatómunka eredményeit az ipar igényeivel, ily módon növelve az egyetemi oktatás és kutatás színvonalát és az ipari partnerek versenyképességét egyaránt.

A kedvezményezett neve:  Debreceni Egyetem által vezetett konzorcium, MEDYAG Korlátolt Felelősségű Társaság, Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
A projekt teljes költségvetése: 4 469 155 510 Ft
A szerződött támogatás összege: 3 523 137 729 Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 822 millió Ft
Támogatás mértéke: 78,83% (RG: 53,41%)
Projekt azonosító száma: GINOP-2.3.4_15-2020-00008
A projekt megvalósításának kezdete: 2020.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.15.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2023.12.31.

„PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 2020” őszi fordulóján támogatást nyert „Piacképes diagnosztikai eljárás fejlesztése a terhességet veszélyeztető, rejtett és gyakori szindrómára” című projekt fő célja, szabadalmazott és értékesíthető diagnosztikai eljárás kidolgozása egy súlyos, gyakori és sokáig rejtve maradó terhességi kórképre. 

A komplex tudományos, gyógyszeripari és piaci ismertek egyesítése alapozza meg a fejlesztést. Az ELKH Természettudományi Kutatóközpontban toxémia kutatásának, biomarkerek azonosításának több évtizedes munkája tudományos oldalról, a Richter Gedeon Nyrt. egyik fő profilja a nőgyógyászati termékek fejlesztése és forgalmazása pedig piaci oldalról.

A projekt során már szabadalmaztatott biomarkerekre építve a komplementrendszer koraterhességi változását érzékenyen detektáló proteomikai teszt és az azt értékelő diagnosztikus szoftver kifejlesztését tervezzük. A diagnosztikum segítségével feltárt, a komplement rendszert érintő koncepció igazolásaként a diagnosztikum fejlesztéssel párhuzamosan elindítjuk C1 gátló fehérjék kutatását és fejlesztését is.

A konzorcium vezetője a Richter Gedeon Nyrt, tagja az ELKH Természettudományi Kutatóközpont.

A projekt teljes költségvetése: 1 337 millió Ft, futamideje: 3 év.
A szerződött támogatás összege: 799,8 millió Ft
ebből a Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 519,8 millió Ft
Támogatás mértéke: 73,69% (RG: 49,16%)
Projekt azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00273

 
A Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium (TINL) célja az idegrendszeri betegségek megelőzésének/gyógyításának módszertani javítása, egyedülálló kutatási spektrummal, mely lefedi a gyermekkortól a felnőttkorig jelentkező idegrendszeri zavarokat és betegségeket. Az IFZ program küldetése a korai életszakaszban bekövetkező idegrendszeri elváltozások hátterében álló betegségmechanizmusok átfogó megértése, és ennek révén új diagnosztikai és intervenciós lehetőségek fejlesztése. 
Az idegrendszeri fejlődési zavarok genetikai és környezeti tényezők sokrétű egymásra hatásának következtében alakulnak ki. Miközben az idegrendszeri betegségek hatalmas társadalmi és gazdasági hatásai a fejlett társadalmakban egyre jobban ismertek, a korai életszakaszban bekövetkező idegrendszeri elváltozások élethosszon át tartó terhet jelentenek a betegek, hozzátartozók és az egész társadalom számára. Ma már nyilvánvaló, hogy az első idegsejtek embrionális korban való megjelenésétől az érett idegrendszer kialakulásáig a fejlődő agyat számos olyan kóros hatás érheti, amely idegrendszeri betegségek, mentális zavarok kialakulásához vezethet. Az IFZ magukba foglalják például a magzati alkoholszindrómát, az újszülöttkori hypoxiás agykárosodást, az autizmust, valamint a gyermekkori figyelemhiányos hiperaktivitás zavart (ADHD). A „Felnőttkori idegrendszeri zavarok” program célja „menteni a menthetőt”, tehát olyan új gyógyító eljárások kidolgozása, melyek kezelési alternatívákat ajánlanak e „fel nem ismert járványra”, csökkentve a legnagyobb egészségügyi nemzetgazdasági terhet. Mivel a digitális medicina és az adatosított egészségügyi ellátás napjainkban egyre nagyobb teret nyer, cél a valós-életbeli adatok közvetlen hasznosítása idegrendszeri kórképek terápiájában on-line platformok/regiszterek fejlesztésével, amelyek képesek a meglévő idegtudományi adatbázisok szerkezetét követő on-line adatfelvitelre; megőrizni prospektíven gyűjtött eddigi adatbázisok kutathatóságát; integrálni más intézmények klinikai- és Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), valamint Kormányhivatalok által generált egészségügyi real-word adatokat (pl. vény, kórházi költségek, betegutak, kimenetel, stb.); továbbá kompatibilis más klinikai kutatási programokkal, adatbázisokkal; figyelembe vesz egészségbiztosítási és egészséggazdálkodási igényeket; és egészségipari hasznosítási igényeket (minőségbiztosítás, audit, gyógyszer- és eljárás kipróbálás, „jógyakorlat” azonosítás, kereszt-validálás).

Projekt azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00011
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt címe: Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium
Szerződött támogatás összege: 5 300 000 000 Ft
Richter Gedeon Nyrt szerződött támogatás összege: 250 000 000 Ft
Projekt kezdési dátum: 2022.06.01.
Projekt zárási dátum: 2026.02.28.
Konzorcium vezető:  Pécsi Tudományegyetem
Konzorcium tagjai: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Szegedi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Természettudományi Kutatóközpont, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Richter Gedeon Nyrt.
Szakmai vezető neve, elérhetősége: 
Prof. Dr. Dóczi Tamás, doczi.tamas@pte.hu 
Prof. Dr. Nusser Zoltán, nusser.zoltan@koki.hu
Projekt forrás: hazai
Támogató alap: Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a Richter Gedeon Nyrt. konzorciumának keretében létrehozásra kerülő Krio-elektronmikroszkóp (KrioEM) Kompetencia Központ célja, hogy hazánkban elsőként, egyedülálló infrastruktúrát és versenyképes szakmai tudásbázist alakítson ki, amely makromolekulák nagyfelbontású szerkezetvizsgálatára alkalmas. 

A KrioEM Kompetencia Központ kialakításának célja, hogy – hazánkban elsőként, egyedülálló módon – a Pécsi Tudományegyetemen létrejöjjön makromolekulák szerkezetvizsgálatára alkalmas infrastruktúra és szakmai tudásbázis, melynek alapja a legmodernebb készülék és kiszolgáló egységeinek beszerzése. A molekuláris struktúrák meghatározásához olyan komplex informatikai rendszerek és adatelemző módszerek is szükségesek, melyekkel megvalósulhat a jelfeldolgozás, adattárolás és értelmezés. Olyan infrastruktúrát és tudásbázist alakítunk ki, amely a szerkezetkutatás nemzetközi élvonalába juttathatja a felhasználói közösség tagjait. A hagyományos pásztázó vagy transzmissziós elektronmikroszkópok felbontása legfeljebb 10-100 nm lehet, ennek következtében ezek nem képesek atomi szintű felbontás elérésére. Krio-elektronmikroszkóp (KrioEM) felhasználásával három dimenzióban alkothatunk nagyfelbontású képet makromolekulákról, amely lehetővé teszi fehérjék, RNS, DNS, illetve más biomolekulák és funkcionális komplexeik tanulmányozását. A műszer által biztosított atomi felbontás (1,5-3,5 A) elengedhetetlen feltétele nemcsak a hatékony és eredményes fehérje- és gyógyszertervezésnek, de az immunológia, virológia, idegtudományok, molekuláris biológia, anyagtudományok és mezőgazdaság számos területének is. A központ létrejöttével világszínvonalú módszertani lehetőséghez jutnak az orvosbiológiai, élő és élettelen természettudományi területeken felfedező és alkalmazott kutatásokat végző egyetemi és ipari kutatók.

A konzorcium vezetője a Pécsi Tudományegyetem, konzorciumi tag a Richter Gedeon Nyrt.

A projekt teljes költségvetése: 5 102,5 millió Ft, futamideje: 4 év.
A szerződött támogatás összege: 5 000 millió Ft
ebből a Pécsi Tudományegyetem támogatása: 4 900 millió Ft
Richter Gedeon Nyrt. támogatása: 102 millió Ft
Támogatás mértéke: 97,99% (RG: 50%)
Projekt azonosító száma: 2022-1.1.1-KK-2022-00001

 

A projekt adatai

Támogató neve: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
Pályázati felhívás megnevezése: Külpiaci Növekedési Támogatás 2020
A projekt címe: GEDEON RICHTER Polska gyártókapacitásának növelését célzó eszközbeszerzések
A projekt regisztrációs iktató száma: NTP2020-000400
A szerződött támogatás összege: 405 127 286 Ft

A projekt tartalma

A program keretében a Gedeon Richter Polskánál megvalósuló beruházások egyrészről tabletta gyártás és csomagolás modernizálását célozzák új tablettázó, kapszulatöltőgép, valamint bliszter csomagolósor beszerzésével. Másrészről K+F tevékenység megerősítését szolgálják labor méretű tablettázó, kiszerelő és fejlesztő eszközök beszerzésével.  A beruházásoktól a Richter csoport export árbevételének további növekedését várható. A fejlesztés üzemi bővítés célja továbbra is, hogy a gyógyszerek gyártása elfogadható áron, a minőség, a hatékonyság és a biztonság minden követelményének megfelelően történjen.

A projekt státusza

2021. december 14. – Támogatási szerződés aláírása
2023. augusztus – A projekt szakmai megvalósulása 41%-on, a pénzügyi 37%-on áll. A már megvalósult 8 db eszközbeszerzésen további 2 eszköz üzembehelyezése történt meg. További 4 db eszköz, az R&D és  QC  HPLC készülékek, a labor vegyifülke, továbbá a labor bevonógép  megrendelése megtörtént, illetve a többi 2023-as tétel beszerzése előkészítés alatt áll.
2023. december 9. – A megvalósítási határidő szerint a projekt lezárult, az eszközbeszerzések megtörténtek, a pénzügyi elszámolás folyamatban van.