A magyar joghoz kapcsolódó társasági jogi előírásokra és követelményekre figyelemmel a Richter Gedeon Nyrt. elsődlegesen és kötelező jelleggel kizárólag a Richter Gedeon Nyrt-re jogosult és köteles felelős társaságirányítási rendszert kialakítani. A Richter Csoport körébe tartozó egyes társaságok, leányvállalatok társaságirányítása (a vezetés, a belső irányítás kialakítása, a hatáskörök és a felelősség megosztása stb.) az adott társaságra, leányvállalatra irányadó nemzeti jogrendszer társasági jogi sajátosságainak és elvárásainak megfelelően kerül kialakításra.
A felelős társaságirányítás azon általános elveit, mint a hatósági elvárásoknak, valamint az etikus üzleti magatartás követelményeinek való teljes körű megfelelés mind a Richter Gedeon Nyrt., mind a Richter Csoport követi és betartja. A Richter Gedeon Nyrt. ezen általános elveket meghaladóan a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait követi.

A Richter Gedeon Nyrt. elsődleges társaságirányítási alapelvei közé tartozik, hogy megfelelő kapcsolatot alakítson ki részvényeseivel, megfeleljen elvárásaiknak és tevékenysége során elkülönítse egymástól az Igazgatóság, az Ügyvezetőség és a Felügyelő Bizottság hatáskörét, valamint hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, az etikus üzleti magatartás követelményeit szem előtt tartva működtesse a Csoportot. A társaságirányítás elveiről - mind anyavállalati, mind Csoport szinten - részletes információ található Fenntarthatósági jelentésünkben