Megfelelőség
A Richter 2016 folyamán kialakított Globális Megfelelőségi Programja első lépésben Magyarországon és az Európai Gazdasági Térség országaiban került bevezetésre, majd 2018-tól folytatódott a Program kiterjesztése a latin-amerikai országokra, valamint a FÁK tagállamokban működő leányvállalatokra és képviseleti irodákra. 

A Richter Csoport Megfelelőségi Kézikönyvét az alábbi szabályzatok alkotják:

  • Etikai Kódex
  • Üzleti Magatartás és Transzparencia Szabályzat
  • Versenyjogi Megfelelőség és Előzetes Értesítés Nélküli Helyszíni Vizsgálat Kézikönyve
  • Vállalati Kommunikáció Kézikönyve
  • Farmakovigilancia Kézikönyv
  • Tőkepiaci és Társasági Jogi Szabályok Kézikönyv
  • Weblapok Tartalmi Követelményeinek Kézikönyve
  • Globális Adatvédelmi Szabályzat
  • Összeférhetetlenségi Szabályzat
  • Üzleti titok szabályzat
Etikai Kódex
A Richter Etikai Kódexe meghatározza a felelős, etikus és jogkövető üzleti magatartás során követendő általános irányelveket. A benne szabályozott elvek és viselkedési normák munkatársaink számára kötelezőek.

A Kódex külön rendelkezik a beosztott munkavállalóktól elvárt magatartásról, illetve a vezető munkatársakkal szemben támasztott magasabb szintű követelményekről, továbbá az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás során követendő irányelvekről.

Korrupció elleni kézikönyv
A Richter elvárja a legmagasabb szintű etikai normák betartását, és elkötelezett amellett, hogy világszerte betartsa a tevékenységére vonatkozó valamennyi helyi és nemzetközi vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályok és szabályozások előírásait.

A Korrupció Elleni kézikönyv előírásainak betartása a Richternél mindenki számára kötelező, ideértve minden munkavállalót, igazgatót, vezető tisztségviselőt és az igazgatóság tagjait.

Egészségügyi szakembereknek, szervezeteknek adott juttatások
A Richter és a betegszervezetek, egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek közötti átlátható viszony- és kapcsolatrendszer elősegíti a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntést a külső érdekeltek számára, és hozzájárul az etikátlan és jogellenes magatartások megelőzéséhez.