Társaság neve:  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.
 Rövidített név:   Richter Gedeon Nyrt.
 Székhely:   1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
 Fióktelepek:  2510 Dorog, Esztergomi út 27.
   4031 Debrecen, Richter Gedeon u. 20.
 Levélcím:  1475 Budapest Pf.: 27
 Nyilvántartó bíróság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 Cégjegyzékszám:   Cg. 01-10-040944
 Adószám:  10484878-2-44
 EU közösségi adószám:  HU 10484878
 Telefon:  +36 1 431 4000
 Fax:  +36 1 260 4891