Értékrendünk
A Richter egy regionálisan egyedülálló kutatóbázissal és képességekkel rendelkező független, hazai irányítású szervezet, amelynek működése a munkavállalók, a részvényesek és a nemzetgazdaság érdekeit szem előtt tartva valósul meg. Mi, Richteresek hiszünk az emberek életminőségének jobbításáért végzett világszínvonalú csapatmunkában, építünk a Társaság hagyományos értékeire és működésünket áthatják globális ambícióink. Célunk, hogy egyre jobb munkahellyé váljunk, ami vonzza a tehetségeket, valamint elkötelezetté teszi a kulcsembereket a magas szintű teljesítmény és a kitűzött célok elérésén keresztül.
Munkavállalóink számokban
0
munkavállaló
0
% a nők aránya
0
átlagos életkor
0
év munkaviszony
0
%-os fluktuáció
Képzés-fejlesztés
Munkatársaink kompetenciái és szellemi hozzájárulása elengedhetetlen feltételei az üzleti stratégia megvalósításának. Ennek érdekében a Társaság komoly hangsúlyt fektet munkatársai tudományos és szakmai képzésére, továbbképzésére. Emellett minden munkavállaló kötelezően részt vesz a biztonságtechnikai, minőségügyi, környezetvédelmi és farmakovigilancia képzéseken.

Az új munkatársakat beillesztési program fogadja, melynek keretében minden új belépőt egy ún. Buddy támogat az első hetekben. Emellett a belépést követő első hónapban minden új kolléga részt vesz a RáhanGolónak nevezett beillesztési tréningen, mely a munkavállalók elköteleződését, a Richter tevékenységének és vállalati kultúrájának megismerését segíti – a munka világába való beilleszkedés megkönnyítésén túl.

Munkatársai ismereteinek állandó bővítése érdekében támogatjuk mind az iskolarendszerű, mind a céghez kihelyezett képzésben való részvételt. Számos kollégánk számára biztosítjuk a fejlődési lehetőséget bel- és külföldi szakmai konferenciákon, tudományos kongresszusokon, szemináriumokon való részvétel támogatásával.

Vezetőink számára többféle képzési lehetőséget is kínálunk. A vezetők egyéni fejlesztési igényeik alapján választhatják meg a számukra leginkább megfelelő képzési formát. 2019 folyamán kidolgozásra került a Richter Vezetői Modell, és egy komplex vezetőfejlesztési rendszer, mind az új, mind a gyakorlott vezetők számára, a vezetői karrier különböző lépcsőinek megfelelően. 

 

Richter, a legvonzóbb gyógyszeripari munkáltató a fiatalok körében
 a PwC Magyarország felmérése alapján

Nagyon örülünk ennek az újabb elismerésnek, hiszen ismét visszaigazolást nyert, hogy az általunk is felismert értékek, mint a stabilitás, a jóléti intézményekkel és egészségmegőrző programmal támogatott teljes élet, valamint az érdekes és kihívást jelentő munka mennyire fontos tényezők a meglévő és leendő munkavállalóink számára. Építve jelenlegi erősségeinkre, a jövőben is arra törekszünk, hogy közvetlen, támogató és innovatív módon tudjunk reagálni az üzleti kihívásokra, valamint a dolgozók igényeire.Erdei Katalin, a Richter emberierőforrás igazgatója

Juttatások
A teljesítmény iránti elkötelezettség, a teljesítmény-orientáció a cég javadalmazási elveinek és gyakorlatának is alapját képezi. A különböző juttatási és jutalmazási formák a kulcsemberek megtartásán keresztül segítenek hozzá a magas szintű teljesítmény és az üzleti célok eléréséhez. 
Cafeteria rendszerünkön felül a következő juttatásokat és szolgáltatásokat nyújtjuk munkavállalóinknak:
 • nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés
 • részvényprogram
 • egészségprogram kihelyezett szűrővizsgálatokkal
 • egészségbiztosítás
 • széles körű élet- és balesetbiztosítás
 • iskolakezdési támogatás munkavállalóink gyermekei részére
 • kedvezményes banki megállapodások
 • sportpálya, edzőterem és uszoda használat
 • pihenés saját tulajdonú üdülőkben
 • kamatmentes lakásépítési, -vásárlási, és -felújítási kölcsönök
 • GYES, GYED támogatás
Esélyegyenlőség
Nemre és korra tekintet nélkül biztosítjuk az előrelépést, a szakmai fejlődési lehetőségeket és vezetői kinevezéseket. Egyenlően elérhető képzési/fejlesztési feltételek állnak rendelkezésre minden vezetői réteg számára.Minden szervezet számára előnyt jelent, ha a kollégák különböző perspektívából közelítenek meg egy feladatot, projektet. Az eltérő látásmód új nézőpontot és lehetőséget adhat a vállalatnak, mellyel produktivitása, hatékonysága növekedhet. A Richter egyes területeken, az adott pozíció szakmai igényeihez mérten, tudatosan alkalmazza a külföldi munkaerő integrálását a nemzetközi tudás behozatalának érdekében. Támogatjuk a nők újra integrálását GYES után, sokukat részmunkaidős foglalkoztatás keretében alkalmazzuk. Ugyanakkor hangsúlyt helyezünk a diákok és nyugdíjasok foglakoztatására (szövetkezeti formában és főállású lehetőségként, de akár részmunkaidőben is).