A Richter kiemelt felelősséggel kezeli a tevékenységéhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat. Gyógyszeripari nagyvállalatként nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, valamint tevékenységei környezeti hatásainak folyamatos csökkentésre. A Társaság gyógyszergyártási hagyományait és széles körű természettudományos ismereteit ötvözi a mai, korszerű elvárásokkal, hogy a nemzetközi és hazai előírásoknak tökéletesen megfelelhessen.
Egy integrált, kutatással, fejlesztéssel, gyártással, kereskedelemmel foglalkozó gyógyszeripari vállalat tevékenységének minden fázisa maximális odafigyelést igényel szakembereinktől, csak így érhetjük el, hogy a betegek gyógyítására szánt készítmények az előállítás során a környezetet a legkisebb mértékben terheljék. A zöldmezős beruházásoknál és a meglevő létesítmények fejlesztésekor az elérhető legkorszerűbb technikákat alkalmazzuk, környezetre gyakorolt hatásaink folyamatos mérséklése érdekében. Az új termékek kutatása, az innovatív eljárások kidolgozása során szakembereink számolnak a majdan megvalósuló gyártások környezeti kockázataival, számításba veszik a toxikus anyagok használatának veszélyeit, az újrafelhasználás lehetőségét, a technológiák műveleti kockázatait. Energetikai szakembereink feladata az ellátás biztonságának fenntartása mellett, az energia-felhasználás hatékonyságának monitorozása, lehetőség szerinti növelése, ezzel a természeti erőforrások védelme. Erről bővebben itt olvashat.

A termelés során legnagyobb mennyiségben oldószereket használunk fel. A már használt oldószerek jelentős részét minőségüktől függően közvetlenül, vagy előkezelést követően újra felhasználjuk. Tevékenységünk elkerülhetetlen velejárója, hogy ugyan kis mennyiségben, de a környezetünkbe különböző vegyi anyagok jutnak. A légszennyezés csökkentésére speciális ártalmatlanító berendezések szolgálnak. A keletkező szennyvizeket dorogi gyárunkban az ott létesített háromfokozatú biológiai szennyvízkezelő tisztítja. Budapesten és Debrecenben a helyi előkezelést követően a szennyvíz a városi biológiai szennyvíztisztítóba kerülnek. A veszélyes hulladékokat különleges engedéllyel és szaktudással rendelkező cégek ártalmatlanítják.

A környezetvédelmi szempontból jelentősebb hatásokkal járó, gyógyszerhatóanyag-gyártással foglalkozó budapesti és dorogi telepünkön ISO 14001 szerint tanúsított Környezetirányítási Rendszert (KIR) működtetünk. A rendszer megfelelőségét a háromévente megtartott újratanúsító auditok és az éves felügyeleti auditok sikere is igazolja. 2016-ban megszereztük a tanúsítást debreceni biotechnológiai üzemünkre is, így már valamennyi hazai gyártóhelyünkre érvényes a KIR tanúsítvány. Munkánkat az illetékes környezetvédelmi hatóságok által az egyes gyártó telephelyekre kiadott Egységes Környezethasználati Engedélyekben rögzítetteknek megfelelően végezzük, az abban foglalt határidős feladatok végrehajtásáról az előírások szerint beszámolunk.

A Társaság minden munkatársától és külső munkavállalójától elvárjuk, hogy saját területén a környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul betartsa és betartassa. Ezt rendszeres oktatással, megfelelő tájékoztatással, ösztönző megoldások bevezetésével, valamint biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosításával érjük el.

Felelősséget érzünk szűkebb és tágabb környezetünkért, és büszkék vagyunk arra, hogy gyártási infrastruktúránk, technológiáink folyamatos fejlődése egy szebb és egészséges környezetért való törekvésünk alappilléreit teremti meg a mindennapokban.

 

Kapcsolódó dokumentumok