A Richter kiemelt felelősséggel kezeli a tevékenységéhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat. Gyógyszeripari multinacionális nagyvállalatként nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, valamint tevékenységei környezeti hatásainak folyamatos csökkentésre. A Társaság gyógyszergyártási hagyományait és széles körű természettudományos ismereteit ötvözi a mai, korszerű elvárásokkal, hogy a nemzetközi és hazai előírásoknak tökéletesen megfelelhessen.
Egy integrált, kutatással, fejlesztéssel, gyártással, kereskedelemmel foglalkozó gyógyszeripari vállalat tevékenységének minden fázisa maximális odafigyelést igényel szakembereinktől, csak így érhetjük el, hogy a betegek gyógyítására szánt készítmények az előállításuk során a környezetet a lehető legkisebb mértékben terheljék. A zöldmezős beruházásoknál és a meglevő létesítmények fejlesztésekor az elérhető legkorszerűbb technikákat alkalmazzuk, környezetre gyakorolt hatásaink folyamatos mérséklése érdekében. Az új termékek kutatása, az innovatív eljárások kidolgozása során szakembereink a termékek teljes életciklusa során számolnak a majdan megvalósuló gyártások környezeti kockázataival, számításba veszik a toxikus anyagok használatának veszélyeit, az újrafelhasználás lehetőségét, a technológiák műveleti kockázatait. Energetikai szakembereink feladata az ellátás biztonságának fenntartása mellett, az energia-felhasználás hatékonyságának monitorozása, lehetőség szerinti növelése, ezzel a természeti erőforrások védelme. Erről bővebben itt olvashat.

A termelés során legnagyobb mennyiségben szerves oldószereket használunk fel. A már használt oldószerek jelentős részét minőségüktől függően közvetlenül, vagy előkezelést követően újra felhasználjuk a gyártási folyamatainkban. Tevékenységünk elkerülhetetlen velejárója, hogy a környezetünkbe különböző vegyi anyagok jutnak a hatóság által előírt határértékek szigorú betartásával. A légszennyezés csökkentését speciális kezelő berendezések biztosítják (például oldószer kifagyasztók, elnyeletők). A keletkező szennyvizeket dorogi gyárunkban a telephelyen működő háromfokozatú biológiai szennyvízkezelő tisztítja. Budapesten és Debrecenben a helyi előkezelést követően a szennyvíz a városi biológiai szennyvíztisztítóba kerül. A keletkező veszélyes hulladékok a kezelésükre vonatkozó hatósági engedéllyel és megfelelő szaktudással rendelkező cégekhez kerülnek hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából. Törekszünk a lerakásra és égetésre kerülő hulladékok mennyiségének minimalizálására, ehelyett a külső partnernél történő regenerálást, illetve komposztálást helyezzük előtérbe, ahol lehetséges. Ha az égetés nem elkerülhető, a megfelelő fűtőértékkel rendelkező hulladékok égetése során energiavisszanyerés történik.

A Társaság minden munkatársától és külső munkavállalójától elvárjuk, hogy saját területén a környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul betartsa és betartassa. Ezt rendszeres oktatással, megfelelő tájékoztatással, ösztönző megoldások bevezetésével, valamint biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosításával érjük el.

Felelősséget érzünk szűkebb és tágabb környezetünkért, és büszkék vagyunk arra, hogy gyártási infrastruktúránk, technológiáink folyamatos fejlődése egy szebb és egészséges környezetért való törekvésünk alappilléreit teremti meg a mindennapokban.

A Richter, mint cégcsoport külföldi termelő (orosz, lengyel, román, indiai, német) leányvállalatainál is a hazai, illetve európai környezetvédelmi elvárások betartására törekszik. Az évek során egyre szorosabb az együttműködés környezetvédelmi és klímavédelmi téren, a termelő leányvállalatok évente beszámolnak környezetvédelmi tevékenységeikről a csoportszinten kiadott Fenntarthatósági jelentés keretében.

 

Kapcsolódó dokumentumok