Gyógyszeripari nagyvállalatként – amellett, hogy a betegek számára gyógyulást, partnereink számára pedig biztonságos és kiszámítható piaci környezetet biztosítunk – felelősséggel tartozunk a biztonságos munkahelyi környezet megteremtéséért. Sok száz technológiánk, több száz munkahelyünk, sok ezer munkaeszközünk, több ezer veszélyes vegyi anyagunk, ötezres munkavállalói létszámunk olyan kockázathalmazt jelent, melyet csak átgondolt, rendszerben működő biztonságtechnikai támogatással lehet kezelni.
Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerünket (MEBIR)  magunk terveztük, vezettük be, majd 2006-ban tanúsíttattuk független akkreditált szervezettel. A vezetőség és minden hierarchiai szint elkötelezett a rendszer működtetésére, folyamatos fejlesztésére. A kockázatok kézben tartása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a képzésre és továbbképzésre. Célunk, hogy a munkanap végén valamennyi munkavállalónkat egészségesen adjuk vissza a családjának.

A munkahelyi biztonság megteremtése a megelőzésen alapul. A MEBIR szabályozása a hazai és európai uniós jogi követelményekre épül, korszerű műszaki, egészségvédelmi és biztonsági megoldásokat alkalmazunk.

A MEBIR folyamatok és szabályozásuk lefedik a gyógyszergyártási tevékenység minden részletét, vonzatát, nemcsak közvetlenül a termelést; beépített elem a visszajelzés, teljesítményértékelés, fejlesztés. A munkavállalók a kockázatokhoz igazodó orvosi szűrővizsgálaton vesznek részt, a technológiák, beruházások tervezésekor elsődleges szempont a legkevésbé veszélyes vegyi anyagok, a legnagyobb biztonságot nyújtó berendezések kiválasztása, a technológiák zártságának megteremtése.

A megelőzés alapelvén szerveződik a tűzvédelem is. Kiterjedt tűzjelző, havária érzékelő és beavatkozó hálózat  működik a társaság munkahelyein.

A bekövetkező eseményeket szakértőink elemzik, és helyesbítő, megelőző intézkedéseket hoznak az ismétlődés megakadályozása érdekében.

Társaságunk nyílt és őszinte párbeszédre törekszik munkavállalóival, a lakossággal, a hatóságokkal, mert hisszük, hogy az érdemi és eredményes közreműködésnek a bizalom lehet az alapja.

Kapcsolódó dokumentumok
284 kb 2021.05.17. pdf
592 kb 2021.07.29. pdf