A Richter átfogó minőségügyi rendszerének működtetése igen sokrétű, és nagyon összetett feladatot ró a Minőségirányítási Igazgatóság szakembereire. Célunk az, hogy a hatásosság és biztonságosság mellett készítményeink kiállják a minőség magas szintű próbáját is. 

Ehhez munkatársainkat folyamatosan képezzük, a legmodernebb körülmények között gyártunk, s nem csak termelés során ellenőrizzük a gyártási körülményeket, hanem azt követően is: a gyógyszereinket kémiai, fizikai, mikrobiológiai vizsgálatnak vetjük alá. A raktározás és a szállítás során is figyelünk a minőség megőrzésére. Mindezt azért, hogy csak kiváló minőségű gyógyszerek kerülhessenek a betegekhez. 

Gyártás során is fokozott figyelmet fordítunk az érvényes technológiai és minőségügyi szabályozások, a hazai, európai és más nemzetközi jogszabályok és előírások betartására. Gyártási tevékenységünket és minőségügyi rendszerünket mind a hazai, mind a külföldi illetékes hatóságok rendszeresen ellenőrzik anyavállalatunknál és termelő leányvállalatainknál egyaránt.

Teljes körű minőségirányítási rendszert működtetünk, mely az aktuális Good Manufacturing Practice– Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) követelményeire épül, és magában foglalja mindazon termékek, eszközök, folyamatok tervezésének, fejlesztésének és szabályozásának kockázatkezelését, amelyek veszélyforrást jelenthetnek akár a beteg, akár a Társaság szempontjából. Kiemelt fontosságú feladatunknak tekintjük a minőségügyi rendszer hatékonyságának fejlesztését és harmonizálását a teljes cégcsoport vonatkozásában, így leányvállalataink működését is folyamatosan monitorozzuk és törekszünk a minél egységesebb szemlélet és eljárásrend kialakítására.


A helyi hatóságokon kívül 2018 és 2019 során az anyavállalatnál a belorusz, jemeni, orosz, kínai, türkmén, dél-koreai, szaudi hatóságok tartottak ellenőrzést, leányvállalatainknál az orosz, perui és belorusz hatóságok vizsgálták a gyártás és a minőségirányítási rendszer megfelelését. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezek az ellenőrzések évek óta kritikus észrevételek nélkül záródnak.