Az Alapítvány célja az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a tudományos tevékenység, kutatás támogatása, valamint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében:

  • támogatást nyújt tudományos és gyógyító intézmények, alkotó közösségek, természetes személyek munkájához, célkitűzéseik és programjaik megvalósításához, ötleteik gyakorlati alkalmazásához;
  • pályázatokat ír ki és pályadíjak alapításával ösztönzi egyéni és közösségi alkotások létrehozását;
  • támogatja az egészségügyben dolgozók szakmai továbbképzését;
  • támogatja a fiatalok képzését, hozzájárul fiatal tehetségek és oktatóik példaadó munkájának elismeréséhez;
  • hozzájárul tudományos konferenciák és rendezvények szervezéséhez;
  • műveli, elősegíti és támogatja a szakmai és kulturális hagyományok megőrzését.
Elnöki köszöntő

A Richter, mint a magyar egészségipar markáns képviselője elkötelezett aziránt, hogy a magyar egészségügy szereplőit lehetősége szerint támogassa. Az alapítvány az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés, a tudományos és kutatási tevékenység valamint a szakmai képességfejlesztés és ismeretterjesztés színvonalának biztosítása céljából nyújt segítséget intézményeknek, közösségeknek és egyéneknek pályadíjak alapításával és pályázatok kiírásával. A kuratórium és annak tagjai hisznek abban, amiben az alapító: minden kis segítség egy nagy ügy érdekét szolgálja. Megtisztelő és felelősségteljes megbízatásunkat szívesen végezzük. Legnagyobb örömünk pedig az, amikor látjuk a támogatások megvalósulását és annak eredményességét.Dr. Járai Zoltán, a kuratórium elnöke

A kuratórium tagjai
Dr. Járai Zoltán
a kuratórium elnöke
1991-ben szerezte meg általános orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően a Szent Imre Kórház, a Medical School of Virginia Commonwealth University és a Semmelweis Egyetem I.  sz. Belgyógyászati Klinikájának munkatársa volt különböző beosztásokban, jelenleg a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Kardiológiai Profiljának profilvezető főorvosa, valamint a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti Tanszék Angiológiai Tanszéki csoportjának vezetője, címzetes egyetemi tanár, a  Semmelweis Egyetem habilitált doktora. Belgyógyász, kardiológus, angiológus, klinikai farmakológus szakorvos, emellett licensze van hypertonológiából, obezitológiából és transthoracalis echocardiographiából. Az Európai Hypertonia Társaság klinikai hypertonológusa. A Magyar Hypertonia Társaság tagja alapításától fogva, 2009 óta a társaság főtitkára, 2017-től pedig elnöke. A Magyar Kardiológusok Társasága főtitkára, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság, valamint a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségi tagja és a European Society of Hypertension tagja.
Prof. Dr. Herszényi László
a kuratórium tagja
1985-ben végzett a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Karán. 1987-2016 között a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika munkatársa. 2016. július 1-től a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvéd Kórház) Gasztroenterológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. PhD fokozatát 1997-ben szerezte, 2010-ben habilitált, 2010 óta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora, c. egyetemi tanár. Belgyógyász, gasztroenterológus, klinikai onkológus és klinikai farmakológus szakorvos. 2012-ben egészségügyi menedzseri másoddiplomát szerzett a Semmelweis Egyetemen. 2016-2018 között a Magyar Gasztroenterológiai Társaság elnöke, a Magyar Belgyógyász Társaság főtitkára, az Egészségügyi Szakmai Kollégium  Gasztroenterológiai-Hepatológiai Tagozat tagja. Az Európai Gasztroenterológiai Társaság vezetőségi tagja (UEG United European Gastroenterology - General Assembly), az EAGEN (European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition) tagja. 
Dr. Németh Gábor László
a kuratórium tagja
Orvosi diplomáját 1985-ben szerezte, majd szülészet-nőgyógyászat szakvizsgát tett 1989-ben. A későbbiekben az orvostudomány kandidátusi, a PhD és a habilitált doktori fokozatot szerezte meg. Egyetemi végzettsége után a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdte meg, mint klinikai orvos, majd egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus, egyetemi docens, tanszékvezető egyetemi docens, tanszékvezető egyetemi tanár, megbízott általános szak-és továbbképzési dékánhelyettes és általános szak-és továbbképzési dékánhelyettes volt. Kitüntetései: Lalor Foundation ösztöndíj, Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Soros Alapítvány Ösztöndíjasa, Szontágh Ferenc Emléklap, Szontágh Ferenc Emlékérem.
Dr. Regula Ildikó
a kuratórium tagja

Gimnáziumi tanulmányai befejezése után egy évig orvosi asszisztensi munkát végzett, majd 1971-ben elvégezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karát, 1978-ban belgyógyász szakvizsgát tett le. 1979-1992 között háziorvosként, majd a XI. ker. Fehérvári u. Szakrendelő (Szt. Kristóf Szakrendelő) EKG vezetőjeként tevékenykedett. 1992-1993-ig orvoslátogatói munkát végzett a Richterben. 1993-tól 2015-ig, nyugdíjba vonulásáig, a Richter Orvoslátogató Hálózatának vezetőjeként annak kialakításában és működtetésében, majd a későbbiekben létrejött Belföldi Marketing Osztály égisze alatt tevékenykedett. Évekig a MAGYOSZ Etikai Bizottságának Richter Nyrt által delegált tagja volt.

Dr. Réthelyi János
a kuratórium tagja
Általános orvosi végzettségét 1999-ben szerezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd később a Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója volt, 2007-ben pszichiátriai szakvizsgát tett, 2010-ben pszichoterápia szakképzési záróvizsgát tett le, továbbá 2015-ig klinikai genetikai szakképzésen vett részt. A Semmelweis Egyetemen ösztöndíjas doktori hallgatóként tudományos munkatársként kezdte meg 1999-ben, a későbbiekben vendégoktató, majd junior munkatárs volt, gyakornokként vett részt a pszichiátriai képzési programban, klinikai orvos, akut pszichiátriai osztály vezetője, egyetemi docens, vendégkutató, tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető volt, 2018-tól a mai napig pedig egyetemi tanár. Elnyert díjak: Köztársasági ösztöndíj, International Congress of Behavioral Medicine, Early Career Award, Schaffer Károly díj.
Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margit 
a kuratórium titkára, a Richter támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős megbízottja
Gyógyszerész végzettségű, a biológiai tudományok kandidátusa.1978 óta a Richter alkalmazottja. 1999-ig a farmakológus kutatóként majd középvezetőként dolgozott. Kutatási területe a cardio és cerebrovasculáris kórképekre ható gyógyszerek farmakológiai, állatkísérletes modellezése és hatásaik vizsgálata. 1999-2019 között a Richter Emberierőforrás-igazgatója. Ebben a pozícióban a HR-tevékenység mellett a Richter támogatáspolitikájának aktív képviselője. A támogatásokkal és az alapítványokkal kapcsolatos tevékenységét nyugdíjba vonulása után is folytatja, mint felelős megbízott.
Az alapítvány adatai
Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Telefon: 36 1 431-4200

E-mail: pappre@richter.hu

Alapítás éve: 2002

Elnök: Dr. Járai Zoltán

Titkár: Dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit

Alapítványi munkatárs: Papp Renáta