Az Alapítvány célja a magyarországi középiskolai kémiaoktatás támogatása, ezen belül a középiskolák kémiaoktatással kapcsolatos személyi és tárgyi feltételei kiépülésének támogatása, és az ezen tevékenységgel kapcsolatos változások megfigyelése. 

Az Alapítvány kuratóriumi a „Magyar Kémiaoktatásért” néven díjat alapított az általános iskolai, a középiskolai, valamint középfokú szakképzésben résztvevő kémiatanárok részére, amelyet 1999 óta minden évben nyilvánosan meghirdet. A díj elsősorban a magyarországi kémiatanárok elismerését célozza, de a határon túli iskolákban magyar nyelven tanító kémiatanárok is javasolhatók.

A pályázaton javasolt tanárok közül a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma azokat választja ki díjazásra, akik elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltéséért, elkötelezett és sikeres cselekvői a tehetséggondozásnak, akiknek tanítványai sikeresen szerepeltek hazai és nemzetközi kémiai tanulmányi versenyeken, akiknek tevékenysége túlmutat saját iskolájukon, valamint akik jelenleg is aktív tanári tevékenységet folytatnak, mindezzel jelentős szerepet vállalva a jövő generációjának nevelésében. Jelölést az iskolák igazgatóin, tanári munkaközösségein, kollégákon kívül egykori és jelenlegi diákok is adhatnak.


Az Alapítvány 2023-ban meghirdette Magyar Kémiaoktatásért Díj 2023 c. pályázatát,  mely megtekinthető a pályázati portálon:   https://kemiaoktatasert.richter.hu/Tender
Elnöki köszöntő

A természettudományok alap- és középfokú oktatóinak, ezen belül a kémiatanároknak a megbecsülése ma hazánkban nem áll arányban azzal a nyereséggel, amit ezen tudásanyag és gondolkodásmód megalapozása a jövő generációnak kínál a kutatás-fejlesztés és ipari innováció területén. Ezért a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriumi elnökeként, az alapítványi stáb és közvetve az egész Richter nevében szeretném őszinte elismerésemet, hálámat és köszönetemet kifejezni minden hazai (és határainkon túl magyar nyelven oktató) kémiatanárnak, akinek e nehéz években is szívügye maradt e tudomány megszerettetése a diákokkal. Kérem mindazokat, akik ismernek ilyen kiváló, akár a tanulmányok végeztével is felejthetetlen kémiatanárt, hogy jelöljék őt a Magyar Kémiaoktatásért díjra! A díjazott pedagógusok munkásságuk, életművük méltó elismeréseként pénzjutalomban részesülnek, valamint hivatásukhoz további erőt meríthetnek a Richter által részükre szervezett szakmai programok, rendezvények látogatásával.dr. Szakács Zoltán, a kuratórium elnöke


Az Alapítvány kuratóriuma
dr. Szakács Zoltán
a kuratórium elnöke
Okleveles vegyész, kémiából két PhD fokozattal is rendelkezik. 2007 óta a Richter Gedeon Nyrt. kutató-fejlesztő analitikusa. A mágneses magrezonancia spektroszkópiát a gyógyszerkutatást támogató szerkezetmeghatározások mellett tartalmi mérésekre, a királis analitikában, szupramolekuláris rendszerek és fehérjekötődés tanulmányozására is alkalmazza. Éveken át az MTA NMR Munkabizottságának és az MKE NMR Szakcsoportjának a titkáraként is tevékenykedett. Rendszeresen tart hallgatói előadásokat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Semmelweis Egyetemen, az utóbbi intézménynek a címzetes egyetemi docense.
​Dr. Riedel Miklós
a kuratórium titkára
Okleveles kémia-fizika szakos tanár. 1963-tól 2011-ig az ELTE Fizikai Kémiai Tanszék oktatója, egyetemi docens, tudományos főmunkatárs. A fizikai kémia előadója, labora­tóriumvezetője. Jelenleg is részt vesz a vegyészek, gyógy­szerészek, kémiatanár szakosak oktatásában, a doktori képzésben, a tanártovábbképzésben. Hazai és nemzetközi kémiai tanulmányi versenyek szervezője, zsűrijének tagja. Kutatási területe a szekunderion tömegspektrometria, fényforráskutatás, homogén és heterogén reakciókinetika, a kémiaoktatás módszertana. A kémia tudomány kandidátusa.
Fogarasi József
a kuratórium tagja
Okleveles ve­gyész­­mérnök, mérnök-tanár. 1980-tól a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat tanító tanár. Az oktatás mellett 1993–1995 között a Nemzeti Szakképzési Intézetben a vegyipari szakmacsoport szaktanácsadója, 1995–2005 között vezető szaktanácsadója. 1995-től részt vett a vegyipari szakképzés dokumentumainak (OKJ, szakmai és vizsgakövetelmények, kerettantervek) kidolgozásában. Mint szaktanácsadó a vegyipari szakképzésben résztvevő tanárok számára továbbképzések, valamint a diákok számára vegyipari versenyek (OSZTV, SZÉTV) szervezője. Egyik magyarországi szervezője a vegyésztechnikusok számára rendezett Grand Prix Chimique nemzetközi versenynek.
Az alapítvány adatai

Székhelye: 1103, Budapest, Gyömrői út 19-21.

Telefon: 36 1 431 44 31

E-mail: kemiaoktat@richter.hu

Alapítás éve: 1999

Elnök: dr. Szakács Zoltán

Titkár: Dr. Riedel Miklós