Társaságunk alapítóként több, az oktatás és a természettudomány területével foglalkozó alapítvány munkáját támogatja és további alapítványokban is aktív szerepet vállal. A Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványt a vállalatalapítás 100. évfordulója alkalmából hozta létre a Társaság vezetősége a tudományos kutatás és az egyetemi oktatás támogatására.
Az Alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeit szem előtt tartva a tudományos és kutatási (elsősorban az orvosi, biológiai, gyógyszerészeti, kémiai) tevékenység támogatása, az egyetemi, főiskolai oktatás, képességfejlesztés és tudományos képzés elősegítése.  Az alapítvány céljainak elérése érdekében pályázatokat ír ki kutatási témák támogatására, tudományos konferenciákon való részvétel ill. publikációs tevékenység támogatására. A pályázók bármely olyan felsőoktatási intézményéből jelentkezhetnek, amelynek tevékenysége az alapítvány célkitűzésével összhangban áll. Az alapítvány befogadja a határon túli magyar fiatalok pályázatát is.

Az Alapítvány 2021-ben, immár huszadik alkalommal hirdette meg pályázatait Rövid távú kutatási tevékenység-, és  Kutatási tevékenység támogatása témakörben, mely megtekinthető a pályázati portálon: https://palyazatportal.richter.hu/Tender/

 

Elnöki köszöntő

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány céljai és támogatási formái iránt érdeklődőket. Megragadom az alkalmat, és elmondom Önöknek, hogy az Alapítványt Pillich Lajos (1913-2006) a Társaság örökös elnöke hozta létre a Társaság 100 éves jubileuma alkalmából. Elnök úrnak meghatározó szerepe volt a Társaság fejlődésében a II. világháború előtt, megmentésében a háború alatt, és második felvirágoztatásában a XX. század fennmaradó részében egészen a 2000-es évek elejéig. Az alapítvány létrehozása is mutatja, hogy a Társaság valamint a hazai tudományosság, felsőoktatás és egyetemi kutatás jövőjét egyaránt a szívén viselte. Eltökélt szándékunk, hogy emlékét megőrizzük, és törekvéseit magunkévá téve működtetjük az Alapítványt az elkövetkező években is. Dr. Domány György, a kuratórium elnöke

Az alapítvány kuratóriuma
Dr. Domány György
a kuratórium elnöke
Dr. Domány György címzetes egyetemi tanár 1973-ban kapta vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. Egyetemi doktori disszertációját Chinoin ösztöndíjasként a BME Szerves Kémia tanszékén készítette. Rövid ideig a Chinoin kutatója, majd 1977-től 2019-ig a Richter Gedeon Nyrt. (korábban Kőbányai Gyógyszerárugyár) kutatási részlegének munkatársa különböző beosztásokban (kutató, műszaki titkár, laboratóriumvezető, szaktanácsadó). A kémiai tudomány kandidátusa, Ph.D.

 

Dr. Domány György
Dr. Faigl Ferenc
a kuratórium tagja
1977-ben kapta vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. Egyetemi doktori címét 1981-ben szerezte, 1996-ban lett a kémiai tudományok doktora (MTA doktor) és ebben az évben habilitált. 1977 óta dolgozik a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszéken különböző beosztásokban (tud. munkatárs, docens, egyetemi tanár, MTA Kutatócsoport vezető, tanszékvezető-helyettes), 1999-2011 között a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánhelyettese, 2013-2017 között a Kar dékánja volt.
Dr. Fülöp Ferenc
a kuratórium tagja
Dr. Kacskovics Imre
a kuratórium tagja

1961-ban született Budapesten. Állatorvos-doktorként végzett az Állatorvostudományi Egyetemen 1987-ben. 2006-ig a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Élettani és Biokémiai Tanszékén dolgozott, mialatt az Egyesült Államokbeli Iowai Egyetemen volt posztdoktor, majd rendszeresen végzett kutatásokat a Karolinska Intézetben. 1998-ban szerezte meg PhD fokozatát. 2006-tól az ELTE, TTK Immunológiai Tanszéken folytatta pályáját, 2013-ban sikerrel védte meg az MTA doktori értekezését. 2015-től az ELTE Immunológiai Tanszék vezetője lett, 2019-től az ELTE TTK dékánjaként dolgozik.

Tudományos érdeklődésének középpontjában az ellenanyagok molekuláris genetikai elemzése, strukturális-funkcionális tanulmányozása, a humorális immunválasz kutatása áll. 2007-ben hatékonyabb ellenanyagfejlesztéssel kapcsolatos szabadalmaztatott eljárást fejlesztett ki, amelyet azóta cégeiben (ImmunoGenes Kft, ImmunoGenes-ABS Zrt) hasznosít. Sokrétű tevékenysége révén aktívan fejleszti a hazai gyógyszerbiotechnológiát.

2001-2016 között a Magyar Immunológiai Társaság főtitkára, alelnöke és elnöke volt, 2012 évtől társ-elnöke a Baross Gábor Nemzeti Gazdaságpártoló Társaságnak, valamint tagja a European Academy of Sciences and Arts szervezetnek.

Elismerések: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, Szent István Egyetem Aranyérem, az ELTE Innovatív Kutatója, Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj, Magyar Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat), Gábor Dénes díj.

Dr. Madarász Emília
a kuratórium tagja
Dr. Madarász Emília kutatóprofesszor emeritus 1971-ben kapta biológus diplomáját az ELTE Természettudományi Karán. Egyetemi doktori disszertációját az ELTE Összehasonlító Élettani Tanszékén készítette. 1974-től 1997-ig az ELTE oktatója tanársegédi, adjunktusi, majd docensi beosztásban. 1997-től 2016-ig a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetében a Fejlődés Neurobiológia kutatócsoport vezetője tudományos munkatárs, majd tanácsadó beosztásban. A MTA doktora 2007-től.
Dr. Mátyus Péter
a kuratórium tagja
Professzor Mátyus Péter, PhD, MTA doktora, Dr. h.c. Okleveles vegyészmérnök, gyógyszervegyész szakmérnök (Budapesti Műszaki Egyetem). A Gyógyszerkutató Intézet munkatársa 1975-től 1997-ig. Ezt követően a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, Szerves Vegytani Intézetének igazgatója 19 éven át, majd az Egészségügyi Közszolgálati Kar munkájában vesz részt. Az E Group InnoHealth DataLake projektjének (E Group – PTE) szakmai vezetője. Rangos külföldi ösztöndíjak után, külföldi egyetemeken visiting professor; a Cagliari Egyetem tiszteletbeli doktora, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára. Szűkebb területe szerves és gyógyszerkémia; gyógyszerkutatási és fejlesztési projektek vezetője. Jelentős hazai és nemzetközi szakmai szervezetek vezető tisztségviselője. Munkásságát számos szakmai kitüntetéssel, köztük Gábor Dénes-Díjjal ismerték el
Dr. Tarnawa István
a kuratórium tagja
Az ELTE-n végzett 1977-ben biológusként, itt szerzett PhD fokozatot is. Húsz éven át a Gyógyszerkutató Intézetben dolgozott, főként elektrofiziológiai módszereket alkalmazott a gyógyszermolekulák hatásainak, hatásmechanizmusának elemzésére. Rövid ideig a Chinoinban dolgozott, majd 1999-ben a Richter Gedeon gyógyszergyárba került, ahonnan 2016-ban ment nyugdíjba az Elektrofiziológiai csoport vezetőjeként.
Dr. Tretter László
a kuratórium tagja

1978-ban végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem kitüntetéssel. 1980-tól dolgozik az Orvosi Biokémiai Intézetben, 1990-ben írta meg kandidatúráját. Fő érdeklődési területe a központi idegrendszer bioenergetikája, a mitokondriumok szerepe normál és patológiás idegi folyamatokban. 2004-ben Huzella Tivadar Pályadíjat nyert el. Széchenyi ösztöndíjban és Széchenyi  professzori ösztöndíjban részesült. A neurokémiai munkacsoportban végzett munkája eredményeképpen 2007-ben védte meg MTA doktori címét. 2010-ben nevezték ki egyetemi tanárnak. Tagja volt több OTKA bizottságnak, jelenleg is tagja az MTA III. sz Doktori Bizottságának és a Bolyai ösztöndíjakat bíráló bizottságnak. Egyik kezdeményezője volt a Semmelweis Egyetemen meginduló tehetséggondozási programnak. 1990-ben a Semmelweis Egyetem kiváló oktatója, 2006-ban Kiváló TDK Nevelői kitüntetést kapott. 1990-től kapcsolódott be az egyetemi közéletbe, először, mint az ÁOK Kari Tanács, később, mint a Szenátus választott ÁOK oktatója. 2013-tól 2019-ig az ÁOK Tanulmányi és Vizsgabizottság elnökeként dolgozott. 2014 és 2019 között volt az Orvosi Biokémiai Intézet igazgatója. A 2018-as Semmelweis Jubileumi Évben az egyetemen megrendezett nagysikerű 20. Európai Bioenergetikai Konferencia főszervezője volt.

Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margit
a kuratórium tagja, a Richter támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős megbízottja
Gyógyszerész végzettségű, a biológiai tudományok kandidátusa.1978 óta a Richter alkalmazottja. 1999-ig a farmakológus kutatóként majd középvezetőként dolgozott. Kutatási területe a cardio és cerebrovasculáris kórképekre ható gyógyszerek farmakológiai, állatkísérletes modellezése és hatásaik vizsgálata. 1999-2019 között a Richter Emberierőforrás-igazgatója. Ebben a pozícióban a HR-tevékenység mellett a Richter támogatáspolitikájának aktív képviselője. A támogatásokkal és az alapítványokkal kapcsolatos tevékenységét nyugdíjba vonulása után is folytatja, mint felelős megbízott.
Az alapítvány adatai

Székhelye: 1103, Budapest, Gyömrői út 19-21.

Telefon: 36 1 431 4431

E-mail: centenariumi@richter.hu

Alapítás éve: 2001

Elnök: Dr. Domány György