A Richter Gedeon Nyrt., mint az egyetlen független magyar gyógyszergyár társadalmi szerepvállalásában mindig is kiemelkedő jelentőséget tulajdonított a természettudományos oktatás/képzés támogatásának. Társaságunk számára fontos a tehetséges fiatalok megtalálása, illetve a tehetséggondozás. Ezért hívtuk életre a „Talentum Alapítványt", melynek alapító okiratában az alábbi módon fogalmaztuk meg az alapítvány célkitűzéseit:

„Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§.c.) pont 3. és 4. pontjának hatálya alá tartozó tudományos és kutatási tevékenységet, valamint nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységet végez. A tudományos és kutatási tevékenység körében az alapítvány – pályázati eljárás keretében – támogatni kívánja az olyan tehetséges 35 év alatti korú fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányait, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek."

A Talentum Alapítvány a posztgraduális képzés támogatására „Richter Talentum PhD. ösztöndíjat alapított és együttműködési megállapodást kötött az egyetemekkel. A résztvevők és az intézmények is az állami ösztöndíjhoz hasonló mértékű támogatásban részesülnek. 2020-tól az alapítvány létrehozta a Richter Talentum Kiválósági PhD. ösztöndíjat, melyet az állami ösztöndíjban részesülő, kiemelkedő eredményt felmutató fiatalok kaphatnak. 

A Talentum Alapítvány ösztöndíj lehetőséget biztosít a tehetséges középiskolások számára. Az ösztöndíjat a végzős középiskolai diákok kaphatják, akik a természettudományi tanulmányi eredményeik és versenyen elért helyezéseik alapján arra érdemesek. Amennyiben továbbtanulási szándékuk is a természettudomány irányába mutat és egyetemi felvételt nyernek, az első egyetemi év alatt is kapnak ösztöndíjat. 

A 2024/2025. tanévtől ismét támogatni szeretnénk ösztöndíj formájában az ősztől végzős tanulókat, akiknek a természettudományi tanulmányi eredményeik és versenyen elért helyezéseik alapján arra érdemesek és továbbtanulási szándékuk is az előzőleg említett irányba mutat. Az ehhez tartozó pályázati felhívás az alábbiakban található: 

Középiskolás pályázat
139 kb 2024.05.10. pdf
11 kb 2024.05.10. xlsx
81 kb 2024.05.10. pdf
27 kb 2024.05.10. docx
Elnöki köszöntő

 

A Richter Gedeon Talentum Alapítvány Kuratóriuma nevében is köszöntöm az Alapítvány céljai és működése, valamint a támogatási formák iránt érdeklődőket. Miután tevékenységünk fő céljait és formáit az Alapító Okirat idézett részéből megismerhették, szeretném összefoglalni, hogy a pályázók számára személyesen mit jelenthetnek a támogatások. Először is: anyagi segítséget és erkölcsi elismerést, másodszor: betekintést a gyógyszeripar és ezen belül a Richter működésébe. Az Alapítvány forrásai természetesen végesek, mindenki nem nyerhet, de a pályázat összeállítása sem bonyolult. A támogatás elnyerése pedig nem jár a későbbi döntési lehetőségeik korlátozásával. A vállalatnak az alapítványokat működtető szakemberei, illetve a Kuratórium tagjai számára pedig feladatuk nemcsak megtisztelő és felelősségteljes, de sok örömmel is jár – amikor a támogatottak szép eredményekről számolnak be, vagy amikor az ösztöndíjasok később, a Richter Gedeon Nyrt vagy más hazai gyógyszeripari vállalat szakembereiként folytatják sikereresen pályájukat. Prof. Dr. Pokol György, a kuratórium elnöke

Az alapítvány kuratóriuma
Prof. Dr. Pokol György
a kuratórium elnöke
Dr. Pokol György a Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének egyetemi tanára. A BME-n szerzett vegyészmérnöki oklevelet, 1973 óta dolgozik az egyetemen. Oktató munkája az analitikai kémiához és annak részterületeihez kapcsolódik. A kémiai tudományok doktora, kutatási területe a szilárd anyagok szerkezetének, fázisátalakulásainak és kémiai reakcióinak leírása. 1996-tól kilenc éven át tanszékvezető, 2003-tól 2013-ig a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánja volt. A egyetemi tehetséggondozás aktív résztvevője, a BME Tehetségsegítő Tanácsának elnöke. 2016 januárjától-tól 2019 augusztusáig az MTA Természettudományi Kutatóközpont, majd 2019 novemberéig a Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója.
Prof. Dr. Pokol György
Dr. Domány György
a kuratórium tagja
Dr. Domány György címzetes egyetemi tanár 1973-ban kapta vegyészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. Egyetemi doktori disszertációját Chinoin ösztöndíjasként a BME Szerves Kémia tanszékén készítette. Rövid ideig a Chinoin kutatója, majd 1977-től 2019-ig a Richter Gedeon Nyrt. (korábban Kőbányai Gyógyszerárugyár) kutatási részlegének munkatársa különböző beosztásokban (kutató, műszaki titkár, laboratóriumvezető, szaktanácsadó). A kémiai tudomány kandidátusa, Ph.D.

 

Dr. Domány György
Dr. Simay Antal
a kuratórium (alapító)tagja

Dr. Simay Antal a budapesti Gyógyszerkutató Intézet (GYKI) nyugalmazott igazgatója. 1967-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a BME Vegyészmérnöki Karán, ez évtől a Chinoin Gyógyszergyár Kutatási Főosztálya munkatársa, 1983-tól kutatási osztályvezetője. Kutatási területe originális és generikus gyógyszerhatóanyagok szintézise, biológiailag aktív heterociklusos vegyületek, elsősorban amino-pirazolok új reakcóinak kutatása. Műszaki doktor, a kémiai tudomány kandidátusa. 1978-80 között egy évig az Utrechti Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén, 1986-88-ban két évig a Floridai Egyetem Gyógyszerkémiai Intézetében meghívott kutató. 1988-tól a Gyógyszerkutató Intézetben dolgozott, 1989-től kémiai tudományos igazgatóhelyettes, 1999-től nyugdíjba vonulásáig (2006) cégvezető igazgató. 

Dr. Simay Antal
Dr. Tretter László
a kuratórium tagja

1978-ban végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem kitüntetéssel. 1980-tól dolgozik az Orvosi Biokémiai Intézetben, 1990-ben írta meg kandidatúráját. Fő érdeklődési területe a központi idegrendszer bioenergetikája, a mitokondriumok szerepe normál és patológiás idegi folyamatokban. 2004-ben Huzella Tivadar Pályadíjat nyert el. Széchenyi ösztöndíjban és Széchenyi  professzori ösztöndíjban részesült. A neurokémiai munkacsoportban végzett munkája eredményeképpen 2007-ben védte meg MTA doktori címét. 2010-ben nevezték ki egyetemi tanárnak. Tagja volt több OTKA bizottságnak, jelenleg is tagja az MTA III. sz Doktori Bizottságának és a Bolyai ösztöndíjakat bíráló bizottságnak. Egyik kezdeményezője volt a Semmelweis Egyetemen meginduló tehetséggondozási programnak. 1990-ben a Semmelweis Egyetem kiváló oktatója, 2006-ban Kiváló TDK Nevelői kitüntetést kapott. 1990-től kapcsolódott be az egyetemi közéletbe, először, mint az ÁOK Kari Tanács, később, mint a Szenátus választott ÁOK oktatója. 2013-tól 2019-ig az ÁOK Tanulmányi és Vizsgabizottság elnökeként dolgozott. 2014 és 2019 között volt az Orvosi Biokémiai Intézet igazgatója. A 2018-as Semmelweis Jubileumi Évben az egyetemen megrendezett nagysikerű 20. Európai Bioenergetikai Konferencia főszervezője volt.

Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margit
a kuratórium tagja, a Richter támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős megbízottja
Gyógyszerész végzettségű, a biológiai tudományok kandidátusa.1978 óta a Richter alkalmazottja. 1999-ig a farmakológus kutatóként majd középvezetőként dolgozott. Kutatási területe a cardio és cerebrovasculáris kórképekre ható gyógyszerek farmakológiai, állatkísérletes modellezése és hatásaik vizsgálata. 1999-2019 között a Richter Emberierőforrás-igazgatója. Ebben a pozícióban a HR-tevékenység mellett a Richter támogatáspolitikájának aktív képviselője. A támogatásokkal és az alapítványokkal kapcsolatos tevékenységét nyugdíjba vonulása után is folytatja, mint felelős megbízott.
Az alapítvány adatai
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Telefon: 36 1 431-44-31

E-mail: rg_talentum@richter.hu

Alapítás éve: 2008

Elnök: Prof. Dr. Pokol György