Közös kutatási projektekre, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó oktatás, azon belül is elsősorban a doktori képzés támogatására terjed ki az az együttműködési megállapodás, amelyet 2021. október 12-én írtak alá a Richter Gedeon Nyrt., a Richter Gedeon Talentum Alapítvány és az ELTE képviselői. A megállapodás fő célja a magasan képzett, piaci igényeknek megfelelő tudással felvértezett kutatói utánpótlás biztosítása, és az ELTE-n keletkező tudás hasznosítása.
A jövő gyógyszeripari szakembereinek magas szintű képzése iránt elkötelezett Richter Gedeon Nyrt. és a cég által 2008-ban alapított Richter Gedeon Talentum Alapítvány 5 évre szóló, hosszú távú együttműködésről állapodott meg Magyarország vezető tudományegyetemével, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel az élettudományi és természettudományi oktatás és kutatás területén.

Az együttműködés részeként a Richter alapítványa az élettudományi és természettudományi kutatás területe iránt elkötelezett PhD-hallgatókat megcélzó PhD-ösztöndíjakat alapít. A pályázaton elnyerhető ösztöndíjakat a 2021/2022-es tanulmányi évtől kezdődően négy tanévben hirdetik meg majd meg. Az ösztöndíjat minden évben 3-5 fő 35 év alatti doktorandusz nyerheti el, akinek kutatási témája a gyógyszeripari érdeklődési körbe tartozik. Az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók után az egyetem is további jelentős támogatás kap majd, ami a PhD-képzések infrastrukturális feltételeinek és oktatói hátterének javítására fordíthat.

Az együttműködés keretében a Richter segíti az Egyetemen végző fiatal szakemberek pályaorientációját is, és lehetőség lesz a gyógyszeripari tevékenységhez kapcsolódó új szakmai képzés indítására is.

A kooperáció az oktatás mellett az ELTE és a Richter számára is kulcsfontosságú egészségtudományi kutatások területére is kiterjed. Ennek keretében a következő 5 évben a cég és az egyetem együttesen pályázik majd az állami és uniós pályázatokon, valamint közös kutatás-fejlesztési együttműködési projekteket valósít meg.

A kutatási és oktatási együttműködésekről szóló szerződések aláírása 2021. október 12-én került sor az Egyetem Lágymányosi Campusán, ahol Prof. Dr. Borhy László, az ELTE rektora, Dr. Scheuer Gyula, az Egyetem kancellárja, Prof. Dr. Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója és Dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit, a Richter Gedeon támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezetője, valamint Prof. Dr. Pokol György, a Richter Gedeon Talentum Alapítvány elnöke látta el kézjegyével a dokumentumot. 

Ez a megállapodás, amelyet a mai napon a két intézmény vezetése ünnepélyesen aláír, az innováció jegyében született. Az ELTE Természettudományi Karán évek óta azon dolgozunk, hogy az ország egyik legnépszerűbb természettudományi karát az innováció hazai bölcsőjévé tegyük – ahol tehetséges innovátorokat képzünk és ahol az innovatív felfedezések születnek” – mondta Prof. Dr. Kacskovics Imre, az ELTE TTTK dékánja.

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnök az eseményen elmondta: „Az idén 120 éves Richter sikerének az alapítástól fogva az egyik legfontosabb összetevője a magyar szellemi erő, a generációk alatt felhalmozott szaktudás, amelynek köszönhetően napjainkra a Richter a hazai gyógyszeripar kiemelkedő szereplője, a közép-kelet európai gyógyszerkutatás legjelentősebb központja. Ahhoz, hogy szakmai eredményeinket megőrizzük és tovább tudjuk fejleszteni, stabil és magasan képzett szakmai utánpótlás bázisra és a piac igényeit figyelembe vevő felsőoktatási képzésre van szükség, ezért elemi érdekünk, hogy szoros együttműködéseket alakítsunk ki az egyetemi szférával.

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója hozzátette: „Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy szakmai tevékenységünkkel és támogatási programjainkkal is hozzájáruljunk a hazai tudományos élet és az oktatás fejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz és a kiemelkedő tudású szakemberek itthon tartásához.


A Richter Gedeon Talentum Alapítványról:
A 2008-ban a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány célja olyan tehetséges 35 év alatti fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányainak támogatása, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek. A fiatalok támogatása mellett azon egyetemek és egyéb oktatási intézmények tevékenységét is támogatja az alapítvány, amelyek a sikeresen pályázó fiatalok képzését végzik. Az együttműködő egyetemek létszáma folyamatosan bővül éves szinten mintegy 200 millió forinttal támogatva a hazai felsőoktatást.  A felsőoktatáson túl az alapítvány olyan középiskolai diákokat is támogat ösztöndíj formájában, akik érdeklődnek a természettudományok iránt.


További információ:

dr. Kathi Attila
igazgató
ELTE Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság
Telefon: +36 30 139 7587
E-mail: kathi.attila@kancellaria.elte.hu

Beke Zsuzsa
PR és kormányzati kapcsolatok vezető
PR és kormányzati kapcsolatok osztály
Richter Gedeon Nyrt.
Telefon: +36 1 431 4888
E-mail: zs.beke@richter.hu