Négy kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar Kémiaoktatásért díjat a Magyar Tudományos Akadémián. Az elismerést a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítéli oda olyan középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak, akik évtizedeken át tartó áldozatos munkájukkal jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, kiemelt figyelmet fordítanak a kémia oktatására, megszerettetésére, valamint a tehetséges diákok felkarolására.

Az ország legnagyobb innovációs bázisaként a Richter Gedeon Nyrt. elkötelezett a társadalmi szerepvállalás legkülönbözőbb formái iránt. Ennek keretében a Richter – lehetőségeihez mérten – kiemelten támogatja a természettudományos közoktatást és élénk figyelemmel kíséri annak helyzetét, hiszen a társadalom és a cég jövője nagymértékben függ ennek színvonalától. Ebben a szellemben és ezzel a céllal a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma ítéli oda a kémiatanároknak a rangos elismerést, a személyenként egymillió forinttal járó díjat.

Itt élnek és alkotnak közöttünk azok a csodálatos tanáregyéniségek, akik még a legfogékonyabb, gyermek- és kamaszkorban képesek életre szóló élmények, felismerések vagy motiváló versenyeredmények útján eljegyezni tanítványaikat a kémiával, szakmai utánpótlást képezve a vegyiparnak és a gyógyszeriparnak. Áldozatos, nehézségekkel dacoló munkájuk ritkán kerül méltó elismerésre, megbecsülésre, pedig napjainkban erre minden korábbinál nagyobb szükségük lenne. Idén immár 24. alkalommal nyeri el négy kiváló kémiatanár a Magyar Kémiaoktatásért díjat, akik személyes varázsukkal, tehetséges diákjaik mentorálásával, tananyagszerzői, szakmai közéleti vagy tudománytörténeti munkásságukkal segítették a magyar kémiaoktatás ügyét. Rajtuk kívül minden elhivatott, magas színvonalon oktató kémiatanárnak is az egész Richter nevében szeretném a köszönetemet, hálámat és elismerésemet tolmácsolni mindazért, amivel naponta megajándékozzák a gyermekeinket, valamint további erőt, inspirációt, hitet és kitartást kívánok a munkájukhoz! – dr. Szakács Zoltán, a kuratórium elnöke, Richter Gedeon Nyrt.

"A kémia fontos. A kémia maga az élet. A kémia a lombikok, kémcsövek, az ezekben végrehajtott kémiai reakciók mágikus, de bonyolult világa. A kémia egyúttal az érzékszervileg érzékelhetetlen, az emberi elme számára csak absztrakt fogalom- és modellalkotáson keresztül leírható jelenségek világa is. Ez a kettősség teszi a kémiát nehéz tantárggyá, és ez állítja a kémiatanárokat komoly kihívás elé: vajon sikerül-e az elmélet és a gyakorlat között egyensúlyozva tanítványaikkal megszerettetniük a tantárgyat, vagy tán ennek épp az ellenkezője fog történni… A kémiát jól tanítani nemcsak oktatásmódszertani kérdés, hanem hatalmas felelősség a jövő iránt. Azok a kémiatanárok, akiket idén díjazunk, példaképei a módszertani mesterség birtoklásának és e felelősség gyakorlásának. Az egész Richter nevében szeretném őszinte elismerésemet, tiszteletemet és hálámat kifejezni nekik a diákjaikra, és rajtuk keresztül a világra gyakorolt hatásukért, a rendületlen hivatástudatukért.” − Prof. Dr. Szántay Csaba, tudományos főtanácsadó, egészségügy és oktatástámogatási vezető, Richter Gedeon Nyrt.

 

2023. évi díjazottak:

Albertné Gávris Éva, Budapest V. Kerületi Hild József Általános Iskola

Bárány Zsolt Béla, Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Kalydi György, Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

Terjékiné Tóth Edit Aranka, Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum

 

Albertné Gávris Éva ars poetica:

„Minden ránk bízott gyermek olyan kincs, akiért nagy felelősséggel tartozunk. Szeretettel, odafigyeléssel és példamutatással kell mellettük állnunk, átsegíteni őket a kamaszkor nehézségein. Mindenki jó valamiben, ezt kell észrevennünk.

Arra törekszem, hogy tanítványaim önmagukkal szemben igényes, szociálisan érzékeny, kritikusan gondolkodó, tudásra vágyó emberré válhassanak.

Fontosnak tartom, hogy tudják és érezzék, elballagásukat követően is bármikor megkereshetnek és számíthatnak rám.

  

Bárány Zsolt Béla ars poetica:

"Pedagógusként akkor vagyok igazán eredményes a munkámban, ha azt nem korlátozom a nevelésre és az ismeretek átadására. A tapasztalatom az, hogy minden iskolában – és azon kívül is – szükség van egy olyan támogató rendszerre, amelyben a tanulók és tanárok bátran kérhetnek segítséget. Tévhit, hogy csak a tanulók igénylik a személyre szabott figyelmet. Mi tanárok is rengeteget profitálhatunk a tanítványaink, illetve kollégáink visszajelzéseiből, a közvetlen beszélgetésekből."


Kalydi György ars poetica:

"A jövőbe be kell fektetni és a legjobb befektetés, amit egy ország csinálhat, az a fiatalság nevelése."

(Oláh György, Nobel díjas kémikus)

 

Terjékiné Tóth Edit Aranka ars poetica:

"A pedagógus feladata csak a vezetés, az útmutatás: ő csak segít, szolgál, míg a gyermek személyisége a maga erejénél fogva fejlődik, mert a gyermek maga cselekszik."
(Maria Montessori)

 

Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért. Az alapítvány 1999-ben a Richter Gedeon gyógyszercég kezdeményezésével jött létre azzal a szándékkal, hogy a vezető hazai gyógyszergyártó vállalat a magyarországi kémiaoktatásban és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztésben közvetlenül vállalhasson támogató szerepet. Az alapítvány feladatai közé tartozik többek között a kémia oktatásában kiemelkedő eredményeket elérő tanárok elismerése és díjazása. Az alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért díjjal közép- és általános iskolai kémiatanárok kiemelkedő munkáját jutalmazza. Az alapítvány céljainak megvalósításán háromtagú kuratórium munkálkodik. A kuratórium a díjazottak kiválasztásához szükséges adatokat pályázati formában szerzi be.

Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért

 

További információ:

 Beke Zsuzsa

PR és kormányzati kapcsolatok vezető

Richter Gedeon Nyrt.

T: 431-4888