Első alkalommal értékelte a vállalkozások keretében működő kutatóhelyeket a Magyar Tudományos Akadémia.

Az egyéni tudományos kiválóságot elismerő MTA doktora cím és a tudományos intézményekre 2022-ben kiterjesztett minősítés után immár a vállalkozások keretében működő kutatóhelyek is részesei az Akadémia minőségbiztosítási rendszerének.

 

Az MTA Kiváló Kutatóhely pályázat célja a legkiemelkedőbb magyar kutatóhelyek méltó elismerése és egy objektív helyzetkép, tájékozódási lehetőség biztosítása.

 

A pályázati feltélteleket és a minősítés alábbi szempontjait az MTA Kutatóhelyeket Minősítő Tanácsa dolgozta ki, figyelembe véve a vállalkozások keretében működő kutatóhelyek sajátosságait:

 

  • az elmúlt 5 évben sikeresen megadott szabadalmak/oltalmak kiválósága;
  • a sikeresen használt iparjogvédelmi eszközök hasznosításának kiválósága;
  • az elmúlt 5 évben született 10 legkiválóbb eredeti tudományos közlemény/mű kiválósága;
  • az elmúlt 10 évben egyetemi vagy állami fenntartású kutatóhelyekkel folytatott K+F együttműködéseinek kiválósága;
  • a kutatóhely MTA doktora vagy azzal egyenértékű fokozattal rendelkező K+F alkalmazottai aránya;
  • nemzetközi vagy hazai innovációs díjak kiválósága alapján, amelyekben a kutatóhely vagy valamelyik alkalmazottja az elmúlt 10 évben a kutatóhelyen végzett tevékenységért részesült.

 

 

A beérkezett 11 pályázat közül a tudományos osztályok szakterületi bizottságai által javasolt hazai és külföldi bírálók által adott pontszámok, valamint a tudományos osztályok véleménye alapján összesen 7 vállalkozás kapta meg végül elsőként az MTA Kiváló Kutatóhely minősítését. Nagy öröm számunkra, hogy a pályázaton a Richter is sikeresen szerepelt és felkerült erre az impozáns listára.

 

Az oklevelet ünnepélyes keretek között dr. Greiner István, a Richter kutatás-fejlesztési igazgatója vette át május 22-én Orbán Gábor vezérigazgató úr, dr. Náray Zsófia, kémiai főosztályvezető, dr. Lendvai Balázs, farmakológiai és gyógyszerbiztonsági kutatási főosztályvezető és dr. Éles János, gyógyszerkémiai I. laboratóriumvezető kíséretében.

 

„Megtisztelő, hogy az MTA megbecsüli és elismeri azt a magas színvonalú, nemzetközi szinten is példamutató kutatómunkát, ami itt zajlik. Köszönöm minden kollégának az elkötelezettséget és azt az áldozatos munkát, mellyel hozzájárul ahhoz, hogy a Richter az eddigiekhez hasonló, vagy azokat túl is szárnyaló, nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő eredményeket érhessen el! Az itt dolgozó kutató-fejlesztő szakemberek ilyen magas szintről érkező elismerése tovább erősíti motivációnkat, a betegek életminőségének folyamatos javítását modern és elérhető árú Richter gyógyszerekkel.” - kommentálta a hírt dr. Greiner István, a Richter kutatás-fejlesztési igazgatója.