A Richter partnere, az AbbVie a mai napon közzétette, hogy kiegészítő engedélykérelmet (supplemental New Drug Application, sNDA) nyújtott be az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA), hogy a cariprazine (VRAYLAR®) használatát kiterjesszék a major depresszió (MDD) antidepresszáns terápia melletti kiegészítő kezelésére. Az engedélykérelem a korábban már közzétett major depressziós betegeken végzett klinikai vizsgálatok eredményeire lett alapozva.

A 3111-301-001-es fázis 3 klinikai vizsgálatban a napi 1.5 mg cariprazine-nal történő kezelés a placebohoz képest statisztikailag szignifikáns javulást eredményezett a Montgomery–Asberg-féle Depresszióértékelő Skála (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale - MADRS) összpontszámának változásában a kezelés hatodik hetére. A második, törzskönyvezéshez szükséges klinikai vizsgálatban (RGH-MD-75) a napi 2.0-4.5 mg cariprazine-nal történő kezelés a placebohoz képest szintén klinikailag és statisztikailag szignifikáns javulást eredményezett a MADRS összpontszámának változásában a kezelés nyolcadik hetére. Mindkét vizsgálatban a cariprazine biztonságosságára vonatkozó eredmények megfeleltek a különféle javallatokban történő használatból már ismert biztonságossági profilnak és azok során nem azonosítottak új biztonságossági problémát. A kérelmet továbbá támogatja az RGH-MD-76 kódjelű klinikai vizsgálat is, ami a cariprazine hosszútávú tolerálhatóságát és biztonságosságát vizsgálta 26 héten keresztül.

„Örömmel vesszük tudomásuI, hogy a cariprazine indikáció kiterjesztésére vonatkozó kérelem az Egyesült Államokban beadásra került,” – mondta Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója. „Meg vagyunk győződve arról, hogy az AbbVie együttműködik majd az FDA-vel annak érdekében, hogy egy lehetséges új kiegészítő kezelést biztosítsanak a major depresszióban szenvedő, antidepresszánssal kezelt betegek számára, akik tüneteik további enyhítését igénylik.”

A cariprazine-t az Amerikai Egyesült Államokban VRAYLAR® márkanéven forgalmazzák, amit az FDA felnőttek esetében jóváhagyott depressziós, akut mániás és kevert epizódok kezelésére az I-es típusú bipoláris zavarban, valamint felnőtt skizofrénia kezelésére is. A cariprazine az AbbVie és a Richter Gedeon Nyrt. közös fejlesztése, amivel világszerte több mint 20 klinikai vizsgálatban több mint 8000 beteget kezeltek már, és ezen klinikai vizsgálatokban a cariprazine hatásosságát és biztonságosságát számos pszichiátriai kórképben értékelték.

 

MDD - Háttéradatok

Az MDD az egyik leggyakoribb pszichiátriai betegség az Amerikai Egyesült Államokban. 2020-ban, a becslések szerint 21 millió embernek volt már legalább egy major depressziós epizódja. Egyes betegek esetében az MDD jelentős képességcsökkenést eredményez, ami befolyásolhatja, vagy korlátozhatja a betegek napi tevékenységeinek ellátását.1 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a depressziót a normális életvitelt ellehetetlenítő állapot vezető okai közül harmadikként, és a globális betegségteher egyik jelentős komponenseként tartja számon. A tünetek között lehet nyomott hangulat, örömtelenség, az érdeklődés lecsökkenése bármilyen tevékenység iránt, az étvágyban, testsúlyban és az alvásban bekövetkező változások, pszichomotoros gátoltság, energia hiányának érzete, döntésképtelenség, a betegek értéktelennek érezhetik magukat és visszatérő öngyilkossági gondolatok is felmerülhetnek.2 A betegség gazdasági terhét 326 milliárd dollárra teszik.3

 

3111-301-001 klinikai vizsgálat - Háttéradatok

A 3111-301-001 kódjelű vizsgálat egy randomizált, kettős vak, placebo kontrollált multicentrikus klinikai vizsgálat volt, amelyben 759 beteg vett részt az Amerikai Egyesült Államokból, Bulgáriából, Észtországból, Németországból, Magyarországról, Ukrajnából és az Egyesült Királyságból. A vizsgálatba olyan betegeket vontak be egy 14 napos szűrési periódus után, akik az antidepresszív gyógyszer monoterápiára (ADT) nem megfelelően reagáltak. A betegeket egyenlő arányban (1:1:1) három kezelési csoportba osztották be. Az első csoport 1,5 mg/nap cariprazine + antidepresszáns kezelést, a második 3 mg/nap cariprazine + antidepresszáns kezelést, a harmadik pedig placebo + antidepresszáns kezelést kapott. A gyógyszert hat héten át naponta kapták a betegek, tovább folytatva azt az antidepresszáns kezelést is, amelyre nem alakult ki korábban megfelelő klinikai válasz. A vizsgálat elsődleges eredménye 2021. október 29-én lett bejelentve és a jövőben további eredmények bemutatása is várható orvosi kongresszusokon.

 

RGH-MD-75 klinikai vizsgálat - Háttéradatok

Az RGH-MD-75 egy randomizált, kettős vak, placebo kontrollált, flexibilis dózisokat alkalmazó multicentrikus klinikai vizsgálat 808 résztvevővel az Amerikai Egyesült Államokból, Észtországból, Finnországból, Szlovákiából, Ukrajnából és Svédországból. A vizsgálatba beválasztható betegek a 7-14 napos szűrési és a meg nem engedett gyógyszerek kiürülését szolgáló időszakot követően léptek a 8 hetes kettős vak kezelési periódusba, ahol folytatták korábbi antidepresszáns kezelésüket és emellé véletlenszerűen (1:1:1) kaptak kiegészítő cariprazine kezelést 1-2 mg/nap dózisban, 2-4,5 mg/nap dózisban vagy placebót. Az RGH-MD-75 klinikai vizsgálat eredményeit a Journal of Clinical Psychiatry című szakfolyóiratban közölték.4

  

RGH-MD-76 klinikai vizsgálat - Háttéradatok

Az RGH-MD-76 egy hosszú-távú, nyílt, multicentrikus, flexibilis dózisokat alkalmazó és biztonságosságot vizsgáló klinikai vizsgálat 347 résztvevővel az Amerikai Egyesült Államokból. A vizsgálatba bevont betegek az antidepresszáns terápia mellett kiegészítő cariprazine kezelést kaptak 1,5-4,5 mg/nap dózisban 26 heten keresztül. A 8-hetes bevezető vizsgálatból érkező betegek folytatták az antidepresszív kezelésüket a korábbi dózison, míg az újonnan bevont betegek a protokoll által meghatározottak szerinti antidepresszív dózist kapták. Az első vizsgálati napon a betegek 0,5 mg dózisban kaptak cariprazine kezelést, ami napi 0,5 milligrammal lett emelve, amíg a 3,0 mg-os cél dózist el nem érték a hatodik és hetedik napon. A dózisokat tolerábilitási probléma esetén 1,5 mg/nap dózisra lehetett csökkenteni az első héttől, illetve 4,5 mg/nap-ra lehetett növelni hatásosság hiánya miatt a második és a tizedik hetek között. Az RGH-MD-76 klinikai vizsgálat eredményeit az International Clinical Psychopharmacology című szakfolyóiratban közölték.5

További információ a klinikai vizsgálatokról (NCT03738215, NCT01469377, NCT01838876) a www.clinicaltrials.gov internetes címen érhető el.

 

VRAYLAR® (cariprazine) – Háttéradatok

A VRAYLAR® egy, szájon át, napi egy alkalommal szedhető, atípusos antipszichotikum, amelyet az I. típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódokkal diagnosztizált (3 és 6 mg/nap közötti dózissal), az I. típusú bipoláris betegséghez társuló depresszióval diagnosztizált (1,5 és 3 mg/nap dózissal), illetve skizofréniában szenvedő felnőtt betegek kezelésére (1,5 és 6 mg/nap közötti dózissal) engedélyeztek. A VRAYLAR® major depresszió kiegészítő kezeléseként történő alkalmazása nincs engedélyezve és biztonságosságát, illetve hatásosságát a hatóságok még nem vizsgálták.

Habár a VRAYLAR® hatásmechanizmusa nem ismert, hatásossága több effektus kombinációjaként jelentkezhet: parciális agonista a központi dopamin D₂ és az 5-HT1A szerotonin receptorok esetében, míg antagonista hatást fejt ki az 5-HT2A szerotonin receptorokon. A VRAYLAR®-on végzett farmakodinámiás vizsgálatok szerint a cariprazine a D3, D2 dopamin és az 5-HT1A szerotonin receptorokhoz magas affinitással kötődő, parciális agonista hatásmechanizmussal rendelkezik. A VRAYLAR® in vitro kísérletek által igazoltan akár 8-szoros affinitással kötődik a dopamin D3 receptorokhoz, mint a dopamin D2 receptorokhoz. A VRAYLAR® antagonista hatást fejt ki a szerotonin 5-HT2B és az 5-HT2A receptorokon, melyekhez magas és közepes affinitással kötődik, akárcsak a H1 hisztamin receptorokon. A VRAYLAR® alacsonyabb kötődési affinitással rendelkezik az 5-HT2C szerotonin és az α1A- adrenerg receptorokhoz és érdemben nem kötődik a muszkarin típusú kolinerg receptorokhoz. Ezeknek az in vitro kísérletek által igazolt adatoknak a klinikai jelentősége nem ismert.

A VRAYLAR®-t a Richter Gedeon Nyrt. és az AbbVie közös fejlesztése. Az AbbVie felelős az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Tajvanban és egyes latin-amerikai országokban (Argentína, Bolívia, Brazília, Chile, Columbia, Ecuador, Mexikó, Peru és Venezuela) történő értékesítésért.

 

Richter – Háttéradatok

A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) az egyik legnagyobb közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, valamint Latin-Amerikában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A 2020. év végén a 3,8 MrdEUR (4,7 MrdUSD) tőzsdei értékkel bíró vállalat mintegy 1,6 MrdEUR (1,8 MrdUSD) konszolidált árbevételt ért el ugyanebben az évben. A Társaság termékpalettája szinte valamennyi fontos terápiás területet – nőgyógyászati, központi idegrendszeri, szív- és érrendszeri – felöleli. A Közép-Kelet Európa legnagyobb K+F központjával rendelkező vállalatnál az eredeti kutatás a központi idegrendszer megbetegedéseire irányul. Széleskörűen elismert szteroid-kémiai ismeretei révén a Richter a világ egyik legjelentősebb vállalata a nőgyógyászat területén. A Társaság jelentős erőforrásokat fordít bioszimiláris termékek fejlesztésére is.

 

További információ:

 

Befektetők:

Ördög Katalin:              +36 1 431 5680

 

Sajtó:

Beke Zsuzsa:               +36 1 431 4888