Idén első alkalommal adták át a Fiatal természettudományos tanár (FITT) alkotói díjat, amelyet ez alkalommal tíz kiváló fiatal pedagógusnak ítélt meg a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány kuratóriuma. A FITT-díj személyenként havi 80.000 Ft összegű, tíz hónapon át folyósított, azaz a tíz tanárra vetítve összesen 8.000.000 Ft ösztönző jellegű anyagi támogatást, továbbá a Társaság és a díjazott tanárok közötti kapcsolatteremtést jelent. A díj olyan harmincöt év alatti tanárok támogatását, illetve pályán maradását szolgálja, akik kellő szakmai jártasság birtokában a természettudományos tananyag magas szintű, innovatív, a tanulók aktív részvételén alapuló átadását végzik, továbbá személyes kisugárzásukkal, „pedagógiai varázserejükkel” nevelő, inspiráló, személyiségformáló hatást gyakorolnak diákjaikra.

A Richter Gedeon Nyrt. elkötelezett a természettudományos szakmai kiválóság, a tudományos igényességű kutatás, fejlesztés, és innováció iránt. A cég missziójának tekinti ezeknek az értékeknek nemcsak a saját működésében való érvényesítését, hanem a társadalom egésze felé történő közvetítését. Az erre a szándékra és küldetéstudatra épülő társadalmi szerepvállalási programok részint fontos és érdemi kulturális társadalmi kihatással bírnak, részint pedig hozzájárulnak a cég és az ország természettudományos képzettségű szakember-utánpótlásához. Ennek szellemében a Richter anyagilag és erkölcsileg is erőteljesen támogatja az általános iskolai, középiskolai és szakiskolai természettudományos oktatást, valamint a természettudományi, orvostudományi és műszaki egyetemeken, illetve más természettudományos felsőoktatási intézményekben folyó munkát. A magas szintű természettudományos képzést nyújtó egyetemekkel, orvosi egyetemekkel speciális együttműködési megállapodásokat kötünk az ott zajló kutatási és oktatási tevékenység szponzorálására. A Richter társadalmi szerepvállalási elköteleződése kiemelt módon irányul a közoktatásban dolgozó kiváló pedagógusokra, hiszen az ő tanító, nevelő, törődő munkájuk döntő mértékben befolyásolja a jövő műszaki értelmiségének létszámát, szakmai minőségét, és értékrendi attitűdjét. Ezt a célt szolgálja a Richter által immáron huszonnégy éve működtetett Magyar Kémiaoktatásért Alapítvány nagy presztízsértékű tanári díja, a Magyar Kémiaoktatásért díj, valamint a Richter által is támogatott Rátz Tanár Úr Életműdíj. Ezeket a díjakat hiánypótlóan egészít most ki a kifejezetten a fiatal pedagógusok számára elérhető FITT alkotói díj.

Rendhagyó módon a pályázatokat rövid, saját készítésű videó formájában kértük a pályázóktól. Nem túlzás azt állítani, hogy a beérkezett pályázatok lenyűgözőek voltak! Valamennyi karakteres intenzitást, egyéniséget, víziót, kreativitást, újító szándékot, lelkesedést sugárzott. Minden pályázó más módon csillantotta meg egyéni tanári hitvallását, kedvenc tanításmódszertani gyakorlatait és a jövőre vonatkozó oktatási terveit. Kifejezett öröm, sőt meglepetés volt azt látni, hogy a tanári professzió iránti szenvedélyes elköteleződés ezekben a fiatal tanárokban nemcsak létezik, de ilyen erővel lobog. Ugyanakkor a pályázatokból az is jól érződött, ezeknek a tanároknak milyen nagy szüksége van minden lelki és materiális támogatásra, ami ezt a lobogást segít életben tartani. Ha a FITT-díj érdemben hozzá tud járulni ehhez a lobogáshoz, mindannyian nyertünk! Mi több: összekapcsolódtunk!” – Prof. Dr. Szántay Csaba, a Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A mai modern szóalkotás és rövidítés nagyon találó eredménnyel örvendeztet meg bennünket. A FITT egészséges, energikus jelentése szinte sugallja azt, hogy a Richter által kiírt pályázatra jelentkezők aktív és sikerorientált fiatal pedagógusok, akik, ha van igény és lehetőség, mindent megtesznek a jövő generáció természettudományos szemléletének kialakításáért. Célunk az, hogy a jó pedagógus a pályán maradjon, alakítsa a fiatalok szemléletét úgy, hogy ők a jövő természettudományos kérdéseire választ vagy megoldást tudjanak adni. Minden tiszteletünk azon pedagógusoké, akik ezt vállalják és örömet, kihívást és saját kiteljesedésüket találják ebben az elkötelezett szakmában. Sok sikert kívánunk, és jövőre szívesen látunk újabb pályázókat!” – dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit, a Richter támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős megbízottja.

 

Díjazottak:

  • Barabás Gergő, Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, általános-, szakmai kémia, kémia angol nyelven és vegyipari alapozó gyakorlat
  • Csiki-Faludi Andrea, Újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumkémiatanár
  • Formanné Kiss Andrea, Szent István Gimnázium, kémiatanár
  • Kovács Olivér, Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum, fizika-kémia szakos tanár
  • Kuti Sándor, Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy – Vízügyi Technikum, kémia, környezettan
  • Seres Zoltán, Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium, földrajz-történelem szakos tanár
  • Szabó Bence Farkas, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, kémiatanár
  • Szabó Róbert, Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum, fizikatanár
  • Szivós Ádám, Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, kémiatanár
  • Tóth Kristóf, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumfizika-matematika tanár

 

Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítvány
Richter Gedeon Nyrt. Centenáriumi Alapítványt 2001-ben a vállalatalapítás 100. évfordulója alkalmából hozta létre a Richter Gedeon Nyrt. vezetősége a tudományos kutatás és oktatás támogatására.
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeit szem előtt tartva a tudományos és kutatási (elsősorban az orvosi, biológiai, gyógyszerészeti, kémiai) tevékenység támogatása, az egyetemi, főiskolai oktatás, képességfejlesztés és tudományos képzés elősegítése. Az alapítvány céljainak elérése érdekében pályázatokat ír ki kutatási témák támogatására, tudományos konferenciákon való részvétel, illetve publikációs tevékenység támogatására. A pályázók bármely olyan felsőoktatási intézményéből jelentkezhetnek, amelynek tevékenysége az alapítvány célkitűzésével összhangban áll. Az alapítvány befogadja a határon túli magyar fiatalok pályázatát is.
Az alapítvány 2022-ben huszonegyedik alkalommal hirdette meg pályázatait tudományos kutatók, doktoranduszok részére a „Rövid távú kutatási tevékenység- és Kutatási tevékenység támogatása témakörökben, valamint első alkalommal a Kutató hallgató ösztöndíjpályázatot és a Fiatal természettudományos tanár (FITT) alkotói díj pályázatot.


További információ:
Beke Zsuzsa, PR és kormányzati kapcsolatok vezető
Richter Gedeon Nyrt.
e-mail: zs.beke@richter.hu